Medaile


Medaile udělené Blance Karlsson od České republiky za její vědeckou práci ve Švédsku.
Foto: Blanka Karlsson

 


Komenského medaile od Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, medaile č. 95 udělená Blance Karlsson
(č. 95 z celkového počtu 450 medailí udělených v jubilejním roce 400. výročí J. A. Komenského v Praze 1992)
Foto: Blanka Karlsson

 


Komenského medaile od Pedagogického muzea v Praze, medaile č. 3 švédskému králi – Jeho Výsost Carl XVI Gustaf - (č. 3 z celkového počtu 450 medailí udělených v jubilejním roce 400. výročí J. A. Komenského v Praze 1992). Vlevo – dopis od ředitele Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, Doc. PhDr. Tomáše Pasáka, CSc., vpravo text k medaili č. 3. Viz dále fotografie
Foto: Blanka Karlsson

 


Pedagogické muzeum v Praze 1992: ředitel muzea Doc. PhDr.
Tomáš Pasák.
CSc.  předává Blance Karlsson Komenského medaili, kterou ona vezme do Švédska pro švédského krále.
Foto: Stellan Karlsson

 


Stockholmský zámek 1992: Blanka Karlsson předává Prvnímu dvornímu maršálkovi
Janovi Kuylenstiernovi Komenského medaili č. 3 pro Jeho Výsost krále Švédska.
Foto: Stellan Karlsson

 


Komenského medaile od Muzea J. A. Komenského v Uherském brodě a diplom v latině od České republiky, 1992
Foto: Blanka Karlsson

 


Komenského medaile s poděkováním od expedice Via lucis, která se v roce 1994 zastavila v Norrköpingu.
Foto: Blanka Karlsson

 


Medaile Přemysla Pittra spolu s knihou – udělená účastníkům kongresu Přemysla Pittra pod záštitou UNESCA v Praze v roce 1995.
Stejnou medaili obdržela paní Olga Havlová, chotˇ prezidenta Václava Havla.
Foto: Blanka Karlsson