Två utländska besökare i Norrköping 1642 och 1861 – deras spår i Sverige fram till idag