Edition Blanka Pragensis Förlag

Grundat av Blanka Karlsson i Sverige år 2006 i syfte att kunna fortsätta publicera egna forskarresultat i form av egna skrifter och böcker i egen regi med följande mål: att vara en länk mellan två kulturer – den svenska och den tjeckiska – genom forskning på spåret efter kända och okända tjecker i svenska arkiv (t. ex. Comenius och Smetana) samt svensk-tjeckiska kontakter under historiens gång i områden som till exempel historia, kulturhistoria, pedagogik, filologi, bohemistik, även autobiografiska verk om forsknings- och kulturverksamhet m.m.

Böckerna vänder sig till forskare & allmänheten och är skrivna både på svenska och tjeckiska.

Böckerna kan beställas på förlagets adress (Blanka Pragensis Förlag, Babordsvägen 6, 603 75 Norrköping, Sverige) eller via e-mail blankapragensis@gmail.com.

 

Publikationsserie No. 1

ISBN 978-91-633-2686-8

Comenius und sein Werk in Schweden 1630-2000, (Bibliografi 44. /2005 /2008), Andra upplagan, Norrköping 2008, 376 sidor, 87 bilder

 

Publikationsserie No. 2

ISBN 978-91-633-2687-5

Historisk fäktning som konst och vetenskap, (Bibliografi 71. /2014), Första upplagan, Norrköping 2014, 252 sidor, 105 bilder

 

Publikationsserie No. 3

ISBN 978-91-637-2014-7

Historický šerm jako umění a věda, (Bibliografi 72. /2014),  Första upplagan, Norrköping 2014, 256 sidor, 105 bilder

 

Publikationsserie No.  4

ISBN 978-91-637-2015-4

České folklorní vzpomínání ve Švédsku, (Bibliografi 74. /2016), Första upplagan,   Norrköping 2016, 192 sidor, 205 bilder

 

Publikationsserie No.  5.

ISBN 978-91-637-8821-5

Tjeckiska folklorememoarer i Sverige,  (Bibliografi 75. /2016), Första upplagan, Norrköping 2016, 192 sidor, 205 bilder

 

Publikationsserie No 6.

ISBN-978-91-637-8822-2 

Comenius och Finspongshandskriften. Samlade verk om Finspongshandskriften 1991-2017. Komenský a Finspongský rukopis. Sebrané spisy o Finspongském rukopise 1991-2017 (Bibliografi 82/2018), Norrköping 2018, 756 sidor, 110 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

 

Publikationsserie No 7.

ISBN-978-91-639-7737-4

Samlade skrifter om Smetana i svenska arkiv 1988-2018 samt nya fakta 2019 (Bibliografi 84/2019), Norrköping 2019, antal sidor 316, antal bilder: 146 bilder (personer och platser) plus bilder på arkivmaterial (brev, konsertprogram och liknande) utspridda i hela boken.

 

Publikationsserie No 8.

ISBN-91-639-7738-1

Sebrané spisy o Smetanovi ve švédských archivech 1988-2018 a nová fakta 2019 (Bibliografi 85/2019), Norrköping 2019, antal sidor 430, antal bilder 177  (personer och platser) plus bilder på arkivmaterial (brev, konsertprogram och liknande) utspridda i hela boken.