Edice Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag

Vydavatelství založeno Blankou Karlsson ve Švédsku v roce 2006 za účelem pokračovat ve vydávání vlastních děl ve vlastní režii na základě následující linie: být spojkou mezi dvěma kulturami – českou a švédskou – v bádání po stopách známých a neznámých Čechů (např. Komenský, Smetana aj.) ve švédských archivech, v hledání česko-švédských kontaktů v dějinách, to vše v oborech dějiny, kulturní dějiny, pedagogika, filologie, bohemistika a též autobiografické práce o badatelské a veřejné kulturní činnosti.

Publikace obsahují výsledky výše jmenovaného bádání.

Knihy jsou určeny pro odbornou i širokou veřejnost čtenářů a psány vždy nejméně ve dvou jazykových verzích – česky a švédsky.

Publikace je možno objednávat na adrese: Blanka Pragensis Förlag, Babordsvägen 6, 603 75 Norrköping, Švédsko nebo elektronicky na e-mailu:  blankapragensis@gmail.com

 

Sv. 1.

ISBN 978-91-633-2686-8

Comenius und sein Werk in Schweden 1630-2000, (diss., Bibliografie díla 44./2005 /2008), druhé nezměněné vydání, Norrköping, 2008, 376 stran, 87 obrazových příloh

 

Sv. 2.

ISBN 978-91-633-2687-5

Historisk fäktning som konst och vetenskap, (Bibliografie díla 71./2014), Norrköping, 2014, první vydání, 252 stran, 105 obrazových příloh

 

Sv. 3.

ISBN 978-91-637-2014-7

Historický šerm jako umění a věda, (Bibliografie díla 72./2014),  Norrköping 2014, první vydání, 256 stran, 105 obrazových příloh

Sv. 4

ISBN 978-91-637-2015-4

České folklorní vzpomínání ve Švédsku (Bibliografie díla 74/2016), Norrköping 2016, první vydání, 192 stran, 205 obrazových příloh

 

Sv. 5.

ISBN 978-91-637-8821-5

Tjeckiska folklorememoarer i Sverige  (Bibliografie díla 75/2016), Norrköping 2016,první vydání, 192 stran, 205 obrazových příloh

 

Sv. 6.

ISBN-978-91-637-8822-2

Comenius och Finspongshandskriften. Samlade verk om Finspongshandskriften 1991-2017. Komenský a Finspongský rukopis. Sebrané spisy o Finspongském rukopise 1991-2017, (Bibliografie díla 82./2018), Norrköping 2018, 756 stran, 110 fotografií a další obr. přílohy v naskenovaných dokumentech

 

Sv. 7.

ISBN 978-91-639-7737-4

Samlade skrifter om Smetana i svenska arkiv 1988-2018 samt nya fakta 2019 (Bibliografie 84/2019), Limited Edition, sv. 7. Norrköping 2019, 316  stran, 146 obr. příloh (snímky osob a míst) plus snímky textových archiválií (dopisy, programy aj.) všude v knize

 

Sv. 8.

ISBN-91-639-7738-1

Sebrané spisy o Smetanovi ve švédských archivech 1988-2018 a nová fakta 2019 (Bibliografi 85/2019), autor kapitoly X.: Ing. Petr Heydušek: „Moje vzpomínky na rodinu Bedřicha Smetany,….“, Limited Edition Sv. 8., Norrköping 2019, 430 stran, 177 obr. příloh (snímky osob a míst) plus snímky textových archiválií (dopisy, programy aj.) všude v knize