Doplňující informace
pro novináře jakožto příloha k programu

 


Blanka a Richard Karlsson (viz fakta v programu) jsou matka a syn. Provozují svou šermířskou aktivitu a vystoupení ve spolupráci s manželem a otcem Stellanem Karlssonem, který je zvukařem představení, jež zároveň střídavě fotografuje a filmuje.

Ve Skoklosteru 21. - 25. července 2004 předvedli své 15. až 20. představení.

Historický šerm Blanky a Richarda je dokumentován v hromadných sdělovacích prostředcích českých, švédských a esperanto. Od 16. 6. 1997 do 21. 7. 2004 je to celkem 17 různých článků, reportáží a interview v novinách a rozhlase. Poslední jmenované je interview ve švédském rozhlase Radio Uppland dne 21. 7. 2004 - tj. první den konání rytířských turnajů ve Skoklosteru.

Všechny šermířské archiválie - noviny, zvukový a obrazový archiv, programy, plakáty, atd. jsou uloženy ve Státním ústředním archivu (od ledna 2005 změna názvu na Národní archiv) v Praze, sign. Osobní fond Blanka Karlsson 1371.

Badatelská činnost Blanky a Richarda v dějinách šermu vedla k vydání spisu Historický šerm a šermířská věda ve Finspongských sbírkách a na zámku Skokloster, ve švédštině pod titulem ”Historisk fäktning och fäktlära i Finspongssamlingen och Skoklosters Slott”, Norrköping, 1998 - viz Karlsson Blanka v katalogu knihoven Norrköpings stadsbibliotek a Kungliga biblioteket Zvětšené obrazové přílohy tohoto spisu se ukazují divákům po představení.

V textu šermířského programu nejsou zapsány Blančiny obrazy, olejomalby šermířských zbraní a hradů, které jsou někdy použity jako rekvizity. Jeden z obrazů - zámek Skokloster - byl přímo malován na místě večer po každodenním šermování v roce 1999.

Dne 17. 6. 2004 byli Blanka a Richard přijati na Pražském hradě ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Pan náčelník generálmajor (kterého Blanka osobně poznala na setkání s panem prezidentem V. Klausem dne 2. 12. 2003 v prostorách Velvyslanectví ČR ve Stockholmu, kam byla pozvána v souvislosti s oficiální návštěvou pana prezidenta ve Švédsku), ukázal Blance a Richardovi české uniformy hradní stráže a zejména služební zbraně, dlouhý a krátký kord, vyrobené v České republice.