Kontakt


Blanka Karlsson
blankapragensis@gmail.com
011-317138

076-1275576

Richard Karlsson
bilingual85@gmail.com
076-2263164

Stellan Karlsson
stellanstelka@gmail.com
 

Babordsvägen 6
603 75 Norrköping 

 

Hela webbsidans innehåll – 14 sidor samt 88 bilder - finns arkiverat i Tjeckien och i Sverige på följande arkiv:

Tjeckiska National Archives (motsvarande Riksarkivet) i Prag:

Archivní soubor ”Karlsson Blanka, PhDr., Ph.D., nr. 1371”, avd. 6

Norrköpings stadsarkiv i: ”Blanka Karlssons Personarkiv, arkivnr.6708 ”