Övriga bilder


Besök på Skoklosterspelen för första gången då Richard blir dubbad till riddare (1996)
Bild 1 - Bild 2 - Bild 3 - Bild 4

Fäktundervisning för dramaelever på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping (1997)
Bild 1 - Bild 2 - Bild 3 - Bild 4

Fäktuppvisning för Norrköpings Gosskör på deras körläger på Yxnerums kursgård (1998)
Bild 1 - Bild 2


Träning 1999
Bild 1 - Bild 2

Träning 2000
Bild 1 - Bild 2

Träning 2003
Bild 1 - Bild 2

Fäktvapen samt sköldar
Bild 1 - Bild 2

Rekvisita: oljemålningar
Bild 1 - Bild 2 - Bild 3 - Bild 4 - Bild 5 - Bild 6

Forskning i Finspongssamlingen
Bild

Forskarresultat publicerat 1998 (skriftens omslag)
Bild

Ett exempel på ett programs omslag (med en del av Blankas tavla)
Bild