Pressmeddelande

 - som en bilaga till fäktprogram -

 


 

 

Blanka och Richard Karlsson (se fakta i programmet) är mor och son och deras fäkt- och forskarverksamhet sker med samarbete och stöd av maken och pappan Stellan Karlsson. 

 

När de kom till Skoklosters Slott 21 juli 2004, då hade de  15 olika fäktföreställningar (två av dem på Skoklosters Slott) bakom sig - se programmet. Efter Skoklosterspelen 2004 har de gjort totalt 20 föreställningar. 

 

Blanka och Richards fäktning uppmärksammades i svenska, tjeckiska och esperanto massmedia från 16 juni 1997 till 21 juli 2004 - totalt 17 olika tidnings och radio reportage (det sistnämnda var en intervju i Radio Uppland första dagen under Skoklosterspelen 21 juli 2004). 

 

Alla fäktarkivalier - tidningar, bild- och ljudarkiv, samt annan dokumentation - program, affischer mm - finns bevarade på tjeckiska riksarkivet i Prag = Státní ústřední archiv (som från januari 2005 får namnet Národní archiv), sign. ”Osobní fond Blanka Karlsson 1371”. 

 

Blanka och Richards fäktforskning resulterade bl.a. i Blankas skrift  ”Historisk fäktning och fäktlära i Finspongssamlingen och på Skoklosters Slott”, Norrköping 1998 - se webbsidor från Kungliga biblioteket i Stockholm och Norrköpings stadsbibliotek. Skriftens bilder visas för publiken efter föreställningarna.

 

Blankas tavlor - oljemålningar (vapen, borgar) - används ibland som rekvisita. En av tavlorna är Skoklosters Slott, olja på duk, som Blanka målade 1999 efter fäktuppvisningarna. 

 

Den 17 juni 2004 var Blanka och Richard bjudna till Pragborgen i Tjeckien. De blev mottagna av den tjeckiske generalmajoren som Blanka träffade på mötet med tjeckiske presidenten V. Klaus i samband med hans officiella besök i Sverige den 2 december 2003 på tjeckiska ambassaden i Stockholm. Generalmajoren visade vackra tjeckiska slottgarde-uniformer och först och främst vackra tjänstevapen - en lång och en kort värja - tillverkade i Tjeckien.