Nya böcker 2016

En ny bok utgiven på två språk
in edition Blanka Pragensis Förlag – mars 2016

LÄS OM….

FOLKLORE OCH TVÅSPRÅKIGHET SOM TVÅ INSTRUMENT I LÄNKEN MELLAN TVÅ KULTURER

FOLKLOREDEL AV AUTOBIOGRAFISKA MEMOARER publicerade i USA under åren 2009-2012

FÖRFATTARINNANS FOLKLOREAKTIVITETER i Skansen och övriga platser i Sverige under åren 1990-2009

FOLKLOREPORTRÄTT – OLJEMÅLNINGAR AV BLANKA PRAGENSIS

PRESENTATION AV FEM TJECKISKA FOLKDRÄKTER SAMT BRODERIER

bok2016sv

TJECKISKA FOLKLOREMEMOARER I SVERIGE

Boken vänder sig till forskare och den breda allmänheten. Se innehållet här nedan. Läsaren har möjlighet att se 205 bilder som visar folkdräkternas konstnärliga värde. Tre kapitel beskriver fem tjeckiska folkdräkter samt broderier. Ett annat kapitel presenterar författarinnans oljemålningar – folkloreporträtt. Boken skriver om  tvåspråkighet och uppfostran i en familj, om möjligheter att visa tjeckisk folklore i Sverige, kartlägger författarinnans folkloreverksamhet under åren 1990 – 2009, allt baserat på en fast grund i hennes tvåspråkiga familj där även den trespråkiga generationen är på väg. Bokens  ämne handlar om  processen att bosätta sig i ett annat land, detta på grund av författarinans egna erfarenheter som en tjeckiska i Sverige.

Bokens innehåll: Förord & Inledning. Tjeckiska folklorememoarer i Sverige utgivna i Texas, USA 2009. Folkloreverksamhet i Sverige med mediereportage. Tvåspråkighet och uppfostran i en familj, utg. i Texas, Sverige, Tjeckien. Oljemålningar av Blanka Pragensis inspirerade av folklore. Folkdräkten från Domažlice. Folkdräkten från Starý Hrozenkov. Folkdräkten från Nivnice. Sammanfattning/Slutsats. Bilingualism and Education in the Family. Förkortningar/Förklaringar. Källor. Litteratur. Förteckning över Bildbilagor. Personregister. Blanka Pragensis: Katalog över bildande konstverk från 1998 (45 oljemålningar). Dr. Karlsson Blanka, Ph.D.: Bibliografi över alla verk skrivna från 1989 (75 titlar). Edition Blanka Pragensis Förlag.

Författare: Dr. Blanka Karlsson, PH. D.

Titel: Tjeckiska folklorememoarer i Sverige

ISBN 978-91-637-8821-5            

© Blanka Karlsson 2016

Språk: författarinnans svenska översättning från hennes tjeckiska original (Tjeckiska titeln:  České folklorní vzpomínání ve Švédsku). Svensk språkgranskning och förbättring av Richard Karlsson

Bandtyp: Inbunden. Kartonnage

Grafisk formgivning: Blanka Karlsson

Omslagsbild: oljemålning av Blanka Pragensis: Kvinna från Domažlice, Op. 23/2004, 35 x 27 cm

 Utgivare: Blanka Pragensis Förlag, org. nr. 490528-3067, Babordsvägen 6, 603 75 Norrköping, Sweden, www.fencingperformance.com/blankapragensis

Första upplagan, Publikationsserie No. 5, Norrköping 2016

Antal sidor: 192

Antal bilder: 205

Format: 21,5 x 30,5 cm.

Tryckeri: Carter/Reproplus s.r.o., Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4 – Michle, Czech Republic, www.carter.cz

 

Boken kan beställas via e-post: blankapragensis@gmail.com eller med brev till Blanka Pragensis Förlag, Babordsvägen 6, 603 75 Norrköping

Pris i Sverige:  283,–  SEK + moms  6%  =  300,– SEK + frakt

Slutsåld, men boken finns på flera bibliotek & arkiv samt i: E-Books Samlade skrifter 1981-2021