Nya böcker 2019

NYA BÖCKER – november 2019

Edition Blanka Pragensis Förlag kommer ut med nya böcker – Publikationsserie nr. 7. på svenska samt Publikationsserie nr. 8. på tjeckiska. Det är inte ett verk, utan samlade skrifter under 30-års tid: 30-års resande genom svenska arkiv på spåret efter den tjeckiske tonsättaren Bedřich Smetana i svenska arkiv (1988–2018) samt nya fakta (2019). För läsaren öppnas ingångar till svenska arkiv och ger denne en bild av Smetanas liv och verk.

Boken består av en kartläggning, förteckning, beskrivning, bedömning och fotografier av Smetana arkivalier i Sverige, dvs. brev, konsertprogram, tidsrelaterade dokument, fotografier, tidningsurklipp och andra källor om Smetanas liv i Sverige samt om samarbetet mellan svenska och tjeckiska forskare och musiker. En viktig del i detta är även kartläggningen av svenska arkiv – fakta och deras adress.

Den tjeckiska versionen av boken är berikad med memoarer av Smetanas barnbarnsbarn, Ing. Petr Heydušek, placerade i kapitel X.

Källor och all dokumentation till boken finns bevarade i Nationalarkivet i Prag samt i Norrköpings stadsarkiv.

Bokens omslag har egentligen en snövit färg.
© Blanka Karlsson 2019

Blanka Karlsson:

Samlade skrifter om Smetana i svenska arkiv 1988-2018 samt nya fakta 2019

Förlag: Blanka Pragensis Förlag, org. nr. 490528-3067, Babordsvägen 6, 603 75 Norrköping, Sweden, www.fencingperformance.com/blankapragensis

 Limited Edition, Publikationsserie  No. 7,  Norrköping 2019

antal sidor 316

antal bilder: 146 bilder (personer och platser) plus bilder på arkivmaterial (brev, konsertprogram och liknande) utspridda i hela boken.

bandtyp: Inbunden. Kartonnage.

bokens vikt & format:  vikt 1,344 kg, höjd  30,5 cm, bredd  21,5 cm, tjocklek  2 cm

Grafisk formgivning: Blanka Karlsson

Omslagsbild: Smetanas foto i Valentinska arkivet

Print: www.tiskdo1000.cz

ISBN 978-91-639-7737-4

Pris i Sverige: SEK 600,– + moms 6 % (36,–) = 636,–    +   frakt

Slutsåld, men boken finns på flera bibliotek & arkiv samt i: E-Books Samlade skrifter 1981-2021