Nové knihy 2019

NOVÉ KNIHY – listopad 2019

Edice Blanka Pragensis Förlag přichází s vydáním nových knih – 7. svazku ve švédštině a 8. svazku v češtině.  Není to jedno dílo, nýbrž sebrané spisy během doby 30-letého bádání: 30-letého putování po stopách Bedřicha Smetany ve švédských archivech (1988–2018) a nová fakta (2019). Před čtenářem se otvírají dveře švédských archivů a dávají mu nahlédnout do života a díla Bedřicha Smetany, protože archivní prameny o tom živě promlouvají.

Kniha obsahuje zmapování, soupisy, popisy, posouzení a fotografie smetanovských archiválií ve Švédsku – dopisy, koncertní programy, dobové dokumenty, fotografie, výstřižky a další prameny o švédské kapitole života Bedřicha Smetany i o spolupráci českých a švédských badatelů a hudebníků. Nedílnou součástí mapování archiválií je i mapování švédských archivů – fakta a jejich adresy. Jedna kapitola je věnována smetanovské činnosti předků autorky na základě primárních pramenů z českých archivů.

Kniha je obohacena o paměti Smetanova pravnuka, Ing. Petra Heyduška, umístěné v X. kapitole.

Prameny a dokumentace k předkládané knize jsou uloženy v Národním archivu v Praze a v Městském archivu ve švédském Norrköpingu.

Obálka knihy je ve skutečnosti sněhobílá.
© Blanka Karlsson 2019
© Kapitola X.: Ing. Petr Heydušek 2019

Blanka Karlsson:

Sebrané spisy o Smetanovi ve švédských archivech 1988-2018 a nová fakta 2019

Kap. X.: Ing. Petr Heydušek: „Moje vzpomínky na rodinu Bedřicha Smetany,….“

Vydavatelství: Blanka Pragensis Förlag, org. nr. 490528-3067, Babordsvägen 6, 603 75 Norrköping, Sweden, www.fencingperformance.com/blankapragensis

Limited Edition, Svazek  8.  Norrköping 2019

Počet stran: 430

Počet obr. příloh: 177 obr. příloh (snímky osob a míst) plus snímky textových archiválií (dopisy, programy aj.) všude v knize

Vazba: Pevná bez přebalu lesklá

Váha knihy:   1,740 kg

 Formát knihy:  výška 30,5 cm – šířka 21,5 cm – tlouštˇka 2,5   cm

Grafická úprava:  Blanka Karlsson

Foto na obálce: fotografie Bedřicha Smetany ve Valentinském archivu

Print:  www.tiskdo1000.cz

ISBN 978-91-639-7738-1

Cena v České republice: Kč 650,– + DPH 10 % (65.–)  = 715,– +  poštovné Organizace, které mají DPH registrované, neplatí DPH mezi zeměmi Evropské unie.