UNESCO

https://www.cultural-heritage.cz/karlsson/

Karlsson

Den 2. 9. 2021 fick jag e-mail från UNESCO, en tjeckisk avdelning ”Slaviska unionen z. s.”, där de föreslog ett samarbete i projektet Cultural Heritage UNESCO. Jag fick text- och bildmaterial som visade att jag var en av tio tjeckiska personligheter i Sverige, vars verk var bekräftad som en del av UNESCO kulturarv. Jag var förvånad först, eftersom jag trodde att det är bara platser som räknas i det arvet.  Det första jag sade att även Smetana måste finnas med bredvid Comenius. Och senare föreslog jag även tre tjeckiska namn Hodin, Vaněk, Taub som var med i en motståndsrörelse mot tyskarna under andra världskriget i Sverige och skrev många böcker.

Samarbetet med UNESCO utvecklades vidare i form av korrekturläsning och ytterligare förslag och till slut var jag bekräftad i UNESCO material som expertrådgivare tillsammans med Dipl. Ing. Martina Fialková.

Ytterligare en del av projektet var en panelutställning med 48 personligheter både tjeckiska och svenska samt 24 platser i Sverige bekräftade som en del av UNESCO världskulturarv. Utställningen vandrade under hela året 2022 genom hela Tjeckien i olika städer – se Fotogalleri 2022.

Under hela året 2022 fick jag en rad inbjudan från UNESCO att vara med i många städer och hålla föredrag om Comenius och Smetana, men på grund av sjukdomar i familjen följd av många läkarkontroll var jag tvungen att tacka nej. Först i oktober 2022 kunde jag och min make åka till staden Říčany nära Prag – se Fotogalleri 2022.

Sammanfattning – från slutet av 2021 började jag överlämna fakta-UNESCO-arkivalier till Nationalarkivet i Prag – till arkivet ”Blanka Karlsson PhDr. et PH. D. č. 1371”, som är sedan 6. 12. 2010 en del av Nationella kulturarvet i Tjeckien och sedan 2022 är mitt verk en del av UNESCO Cultural Heritage, där jag samtidigt är samarbetspartner och expertrådgivare.

Fakta UNESCO har sin plats i mitt verk i: e-books ”Sebrané spisy 1981–2021” (38 delar), ”Samlade skrifter 1981–2021” (38 delar)

Tre exempel

Cultural heritage UNESCO 2022