UNESCO

https://www.cultural-heritage.cz/karlsson/

Karlsson

Dne 2. 9. 2021 mne kontaktovali z UNESCA, z českého oddělení ”Slovanská unie z. s.,” a to s přáním spolupráce na projektu Kulturní dědictví UNESCO. Zaslali mi materiály, kde jsem byla uvedena mezi 10 českými osobnostmi ve Švédsku, a to na základě svého díla, jakožto světového kulturního dědictví. Byla jsem nejprve překvapena, neboť jsem se domnívala, že pouze místa jsou v UNESCU. První moje reakce byla, že tam musí být vedle Komenského také Smetana. Později jsem navrhla další jména českých osobností ve Švédsku – skupinu Čechů (Hodin, Vaněk, Taub), kteří byli ve Švédsku v odboji v době druhé světové války a napsali mnoho knih.

Spolupráce s UNESCEM se dále rozvíjela ve formě čtení korektur a dalších návrhů a nakonec jsem tam byla uvedena jakožto odborný poradce, a to společně s Ing. Martinou Fialkovou.

Další část projektu UNESCO – panelová výstava 48 ks výstavních panelů – 48 osobností českých i švédských a dále 24 ks míst ve Švédsku – obojí zaznamenáno v UNESCU jakožto části světového kulturního dědictví. Tato výstava putovala během celého roku 2022 po České republice zároveň s velkým množstvím akcí v celé řadě měst – viz Fotogallerie 2022.

Během roku 2022 jsem dostávala řadu pozvání od UNESCA, abych se těch akcí zúčastnila svými přednáškami o Komenském a Smetanovi aj. ve Švédsku v celé řadě měst, ale pro nemoce v rodině a stálé lékařské kontroly jsem musela bohužel odmítat, až v říjnu 2022 jsem mohla odjet i s manželem do Říčan u Prahy – viz Fotogalerie 2022.

Shrnutí – od konce roku 2021 odevzdávám archiválie UNESCA do Národního archivu v Praze do archivního souboru ”Blanka Karlsson PhDr. et PH. D. č. 1371”, který je od 6. 12. 2010 součástí Národního archivního dědictví České republiky a od roku 2022 je moje dílo součástí světového kulturního dědictví UNESCA, kde jsem zároveň spolupracovníkem a odborným poradcem.

Fakta UNESCO jsou též zahrnuta in: E-Books ”Sebrané spisy 1981–2021” (38 dílů), ”Samlade skrifter 1981–2021” (38 dílů).

Tři příklady

Cultural heritage UNESCO 2022