NOVÉ KNIHY – 2021–2022 – novinka edice: E-BOOKS

Celkem 70 ks E-knih, tj. 70 ks ISBN

Bibliografie č. 87. Sebrané spisy 1981 – 2021, Díl I. – XXXVIII., e-knihy v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 10. – 70., celkem 4.399 s., 1.310 obr.

Bibliografie č. 88. Samlade skrifter 1981 – 2021, Del I. – XXXVIII., e-knihy v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 10. – 70., celkem 3.542 s., 1.091 obr.

*****

Bibliografie č. 86. Sebrané výtvarné dílo 1967–2021: První – Čtvrtá část, e-knihy v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 71., 73., 75., 77., Norrköping, 2022, celkem 385 s., 425 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech.

Bibliografie č. 92. Samlade konstverk 1967-2021: Första – Fjärde delen, , e-books, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 72., 74., 76., 78., Norrköping, 2022, 391 s., 425 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy… mají následující vědní obory:

 • dějiny
 • kulturní dějiny (umění, hudba, folklor, historický šerm aj.)
 • pedagogika
 • filologie
 • bohemistika,
 • vědecká a kulturní práce v autobiografii

Sebrané spisy jsou ve dvou jazykových verzích, tituly chronologicky podle celkové Bibliografie:

 • česky se všemi českými vydáními
 • švédsky se všemi švédskými vydáními 

Cílem bádání je být spojkou mezi českou a švédskou kulturou v bádání po stopách známých a neznámých Čechů a česko-švédských kontaktů ve švédských archivech.

Kompozice Sebraných spisů je v chronologickém sledu podle čísel Bibliografie tak, jak tituly vycházely a není pouhou kompilací spisů, nýbrž obsahuje i další dokumentaci k titulům: přednášky, kongresy, medaile, ohlasy, též dopisy od švédské královské kanceláře a tří českých prezidentů, neboť švédský král a český prezident dostávají jako první vydaná díla.

*****

Sebrané výtvarné dílo… má následující umělecké obory:

 • Olej nebo akryl na plátně – obrazy (46): města, hrady & zámky, místa, krajiny, květiny, portréty, předměty
 • Olej nebo akryl na kovu – rytířské štíty (4)
 • Olej nebo akryl na textilu – malovaná trička (31)
 • Stropní malby akrylem – doma v rodinné vile
 • Kresby tužkou nebo tuší na papíru – (84) téma jako u obrazů

Sebrané výtvarné dílo je ve dvou jazykových verzích: česky a švédsky.

Cílem výtvarné práce je – stejně jako bádáníbýt spojkou mezi českou a švédskou kulturou v tématech výtvarných děl a v jejich použití např. ve vydaných knihách a na přednáškách. Geneze výtvarných děl se uskutečnila v rámci procesu bádání.

Kompozice Sebraného výtvarného díla je v chronologickém sledu podle čísel Op. a není pouhou kompilací obrazů, nýbrž ukazuje jejich genezi od prázdného plátna k hotovému obrazu. Ve Čtvrté části se nachází dokumentace o výstavách, publikování výtvarných děl i o jejich použití na webu Vydavatelství Blanka Pragensis, též v kulturní a pedagogické činnosti. Čtvrtá část je zakončena odbornými výklady o městech, hradech & zámcích, místech a předmětech, které jsou na obrazech.

*****

Kompletní rukopis celých Sebraných spisů….a Sebraného výtvarného díla…, vytištěný z počítačové tiskárny je uložen in: Národní archiv v Praze – Chodovci in: Osobní fond Národního archivního dědictví ”Karlsson, Blanka, PhDr. et PH. D. č. 1371”, ve Švédsku pouze švédská verze díla in: Norrköpingský městský archiv in:  ”Blanka Karlssons Personarkiv nr. 6708:1“.

Kompletní E-knihy jsou uloženy in: Královská knihovna ve Stockholmu.