– historia – pedagogik – filologi (=språk- och litteraturvetenskap) – bohemistik –
– kända och okända tjecker i svenska arkiv –
– självbiografi –

 * * * *

Jan Amos Comenius
Bibliografi nr.
7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 54, 57, 62, 82

Louis de Geer
Bibliografi nr. 37 och se vidare J. A. Comenius

Bedřich Smetana
Bibliografi nr. 3, 16, 31, 39, 40, 62, 84, 85  

Emil Schieche
Bibliografi nr. 21, 34, 35, 43, 44, 61, 70

 Josef Paul Hodin
Bibliografi nr. 30, 34, 36, 43, 44, 61, 62, 90

Vladimír Vaněk
Bibliografi nr. 30, 34, 36, 43, 44, 61, 62, 90 

Krigsbyte och bohemika i Sverige
Bibliografi nr. 23, 26, 34, 41, 43, 44, 91 

Sveriges historia under trettioåriga kriget
Bibliografi nr. 1, 34, 43, 44

Tjeckisk historia
Bibliografi nr. 2, 4, 71, 72

Historisk fäktning
Bibliografi nr. 25, 49, 55, 56, 59, 71, 72

Språkundervisningens metodik och historia
Bibliografi nr. 5, 6 

 Tvåspråkighet och uppfostran
Bibliografi nr. 8, 13, 14, 18, 32, 69, 73, 74, 75, 77

Förskoleuppfostran i Sverige
Bibliografi nr. 11, 34, 43, 44

Lärobok i tjeckiska språket
Bibliografi nr 4 

Tjeckisk litteratur
Bibliografi nr 4, 22, 60  

Svensk litteratur
Bibliografi nr. 34, 43, 44

Folklore
Bibliografi nr. 48, 55, 56, 74, 75

Konst
Bibliografi nr. 34, 43, 44, 55, 56, 71, 72, 74, 75, 86

 Autobiografiska memoarer
Bibliografi nr. 27, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81

Samlade skrifter 1981–2021, Del I. – XXXVIII.: Bibliografi nr. 1. – 91.
Bibliografi nr. 87., 88.  e-böcker