Vědecké Bádání

– historie – pedagogika – filologie – bohemistika –
– známí i neznámí Češi ve švédských archivech –
– autobiografie –

* * * *

Jan Amos Comenius
Bibliografie č.
7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 54, 57, 62, 82

Louis de Geer
Bibliografie č.  37 a viz dále J. A. Comenius 

 Bedřich Smetana
Bibliografie č.  3, 16, 31, 39, 40, 62, 84, 85  

Emil Schieche
Bibliografie č.  21, 34, 35, 43, 44, 61, 70 

Josef Paul Hodin
Bibliografie č.  30, 34, 36, 43, 44, 61, 62, 90 

Vladimír Vaněk
Bibliografie č.  30, 34, 36, 43, 44, 61, 62, 90

Válečná kořist a bohemika ve Švédsku
Bibliografie č.  23, 26,  34, 41, 43, 44, 91 

Švédské dějiny v době třicetileté války
Bibliografe č.  1, 34, 43, 44

České dějiny
Bibliografie č.  2, 4, 71, 72 

Historický šerm
Bibliografie č.  25, 49, 55, 56, 59, 71, 72

Metodika a dějiny vyučování cizích jazyků
Bibliografie č.  5, 6 

Dvojjazyčnost a výchova
Bibliografie č. 8, 13, 14, 18, 32, 69, 73, 74, 75, 77

Předškolní výchova ve Švédsku
Bibliografie č.  11, 34, 43, 44

Učebnice češtiny
Bibliografie č. 4 

 Česká literatura
Bibliografie č.  4, 22, 60 

Švédská literatura
Bibliografie č. 34, 43, 44

Folklór
Bibliografie č.  48, 55, 56, 74, 75

Umění
Bibliografie č. 34, 43, 44, 55, 56, 71, 72, 74, 75, 86

Autobiografické paměti
Bibliografie č. 27, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81

Sebrané spisy 1981–2021, Díl I. – XXXVIII: Bibliografie č. 1. – 91.
Bibliografie č. 87., 88. – e-knihy