Finspongshandskriften

Hur jag hittade en anonym latinsk handskrift…..

Finspongshandskriften är mitt eget komeniologiska fynd av en anonym latinsk handskrift från 1600-talet som jag döpte till Finspongshandskriften efter platsen – i Finspongssamlingen i Norrköpings stadsbibliotek. Finspångssamlingen var nämligen ursprungligen bevarad på Finspongs slott (dagens svensk stavning Finspång), därifrån samlingens namn.

Det hela började år 1992, då jag gick genom 35.000 titlar i Finspongssamlingen och hittade en anonym latinsk handskrift i avd. Politik-allmän under bokstaven D, dvs under titeln De Rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO CATHOLICA.. Det är 22 sidor format A5 i ett kuvert som legat bland böcker 350 år katalogiserat från år 1757 såsom anonym. Jag hittade även två anonyma verk till :  – Comenius böcker utan författarnamn. Det som följde var många år av oförglömligt pedantiskt arbete i studierummet på biblioteket med originalet på bordet framför mig.

Den första tryckta uppsatsen om fynden publicerade jag 1993 på svenska i en skrift – Bibliografi nr. 9/1993, på tjeckiska första gången samma år – se Bibliografi nr. 12.

Från 1993 t. o. m. 2000 publicerade jag en hel rad av studier om fyndet och år 2000 kom  Finspongshandskriften ut i form av en bok såsom källutgivningen, även handskriftens fotokopia, svensk avskrift och tjeckisk översättning. Det är alltså en del av Comenius verk De Rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO CATHOLICA – nämligen en inledning och dedikation till tre kungariken. Arbetet med Finspongshandskriften är mitt eget verk helt och hållet utanför min doktorsavhandling om Comenius – Bibliografi nr.34, 43, 44.., där Finspongshandskriften finns endast i ett informerande kapitel.

Hela dokumentation finns i Riksarkivet i Prag samt i Norrköpings stadsarkiv. – se Arkiv.

Fyndets historia följdes av massmedia – se Massmedia

Se även på nätet – Finspongský rukopis eller Finspongshandskriften

OBS! Se Bibliografi nr. 82 samt Nya böcker 2018

 

Några utvalda bilder