Finspongský rukopis

Historie nálezu

Finspongský rukopis je můj vlastní komeniologický nález anonymního latinského rukopisu ze 17. století, kterému jsem sama dala název Finspongský podle místa nálezu – ve Fingspongských sbírkách městské knihovny ve švédském Norrköpingu. Finspongské sbírky byly totiž původně uloženy na zámku Finspong (dnešní švédský pravopis Finspång), odtud jejich název..

Začalo to v roce 1992, kdy jsem prošla všech 35.000 titulů Finspongských sbírek a našla anonymní latinský rukopis v oddělení Politika-všeobecná pod písmenem D, to jest pod titulem De Rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO CATHOLICA.. Je to obálka A5 s rukopisem o 22 stranách, která ležela mezi knihami 350 let zakatalogizovaná od roku 1757 jakožto dílo/rukopis neznámého autora. Vedle tohoto anonymního rukopisu jsem našla ještě dvě Komenského knihy bez udání autora, také v katalogu jakožto anonymy. Následovala nezapomenutelná léta pedantské práce ve studovně knihovny s originálem v ruce.

První tištěnou zprávu/studii o nálezu těchto tří anonym jsem vydala švédsky v samostatném spise v roce 1993 – Bibliografie č. 9/1993, česky poprvé potom ve stejném roce – viz Bibliografie č. 12.

Od roku 1993 jsem až do roku 2000 vydávala celou řadu studií o nálezu a v roce 2000 vyšel Finspongský rukopis knižně jakožto kritická edice pramene včetně fotokopie rukopisu, latinského opisu a českého překladu – viz Bibliografie č. 28. Je to součást Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských: úvod a dedikace třem královstvím. Finspongský rukopis je moje vlastní práce zcela mimo mou disertaci o Komenském – Bibliografie č. 34, 43, 44.., kde je Finspongskému rukopisu věnována jedna informační kapitola.

Veškerá dokumentace je uložena v Národním archivu v Praze a městském archivu v Norrköpingu – viz Archiv.

Historie nálezu sledovaná v tisku, rozhlase, televizi – viz Ohlasy díla

Viz též internet – heslo –  Finspongský rukopis

Viz Bibliografie 82. a Nové knihy 2018
 

 

Zde vybrané snímky