Om förlaget

Blanka Pragensis Förlag

grundat 2006 i Sverige

 

Innehavare

PhDr. Blanka Karlsson, PH. D.

 

Org. Nummer

490528-3067

 

Adress

Babordsvägen 6, 603 75 Norrköping

Säte

Östergötlands län, Norrköpings kommun

 

Verksamhet

Bokförlag, utgivning av egna böcker och skrifter

Facklitteratur i historia-pedagogik-filologi-bohemistik

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
Litterärt och konstnärligt skapande

 

Firmans bakgrund

På en världskongress „En vecka av utländska tjecker“ i Prag den 20 september 2006 presenterade Blanka förlaget i sin föreläsning „Rapport om det nystartade förlaget Blanka Pragensis Förlag i Sverige“. Varför grundade hon eget företag – för att fortsätta publicera sina forskarresultat i form av egna skrifter och böcker i egen regi.

Förlagets namn Blanka Pragensis blev känd för allmänheten redan 1997 – oljemålningar av Blanka Pragensis samt fäktuppvisningar med en kvinnlig riddare af Prag Blanka Pragensis, då Blanka grundade tillsammans med sonen Richard egen grupp i historisk fäktning – se www.fencingperformance.com

Namnet Blanka Pragensis ska först och främst visa den tjeckiska identiteten av grundläggaren. Hennes forskning har följande mål: att vara länk mellan svensk och tjeckisk kultur genom forskningen i svenska arkiv på spåret efter kända och okända tjecker.