Vydavatelství

Vydavatelství Blanka Pragensis

Blanka Pragensis Förlag

Založeno v roce 2006 ve Švédsku

 

Zakladatelka firmy

PhDr. Blanka Karlsson, PH. D.

 

Číslo totožnosti firmy

490528-3067

 

Adresa

Babordsvägen 6, 603 75 Norrköping

Kraj

Östergötlands län, Norrköpings kommun

 

Profil firmy

Vydavatelství: vydávání vlastních knih a spisů

Odborná literatura v oboru historie-pedagogiky-filologie-bohemistiky

Společensko-vědní/humanistické bádání a vývoj
Literární a umělecká tvorba

 

Původ firmy

Na konferenci Týden zahraničních Čechů dne 20. 9. 2006 v Praze se uskutečnilo první veřejné oznámení o existenci firmy: Blanka Karlsson představila Vydavatelství Blanka Pragensis ve své přednášce „Zpráva o nově založeném Vydavatelství Blanka Pragensis ve Švédsku“. Proč založila vlastní vydavatelství – aby pokračovala ve vydávání svých výsledků bádání ve formě knih a spisů ve vlastní režii. Název vydavatelství Blanka Pragensis se na veřejnosti objevil již v roce 1997:  olejomalby Blanky Pragensis a šermířské vystoupení rytířů Blanky Pragensis a Richarda af Norrköping, kteří založili vlastní skupinu historického šermu. Viz  www.fencingperformance.com

Jméno Blanka Pragensis má především ukázat veřejnosti českou totožnost zakladatelky. Její vědecká práce má tento cíl: být spojkou mezi českou a švédskou kulturou na cestě bádání po stopách známých a neznámých Čechů ve švédských archivech.