Kongresser

Arkivlistan – kongresser i Tjeckien, Skandinavien, Finland och Slovakien har kommit i slutet av året 2021 till antal 41.

Här nedan finns fotogalleri ur utvalda kongresser som fortsätter i Fotogalleri 2010, 2011, 20122014, 2016 ….och så vidare….

Bibliografi nr. 52 och 54 – det är faktiskt kongressmemoarer tryckta i USA-Texas i tidskriften  Hospodář, utg. av Jan Vaculík. Bibliografi nr. 54 finns även på Radio Prag website www.krajane.radio.net samt i kongressens website www.zahranicnicesi.com , där finns även föreläsningens text, dvs Bibliografi nr. 55. Kongressmemoarer fortsätter i Bibliografi nr. 63 och 64.

Kongressen den 15:e november 2010 är lite speciell, därför att den arrangerades av Tjeckiska republikens Parlament – Senaten – p. g. a. att Jan Amos Comenius gick bort den dagen år 1670. På Senatens website www.senat.cz finns 4 bilder ur kongressens sal.

Ytterligare kongressen i Senaten – se Bibliografi nr. 62.

Kongress nr. 2 i arkivlistan
”Comenius 92” i  Prag, Tjeckien, 23 – 27 mars 1992
400-års Comenius jubileum med 1.200 forskare från hela världen
se BK Bibl. 13 och 15

Kongress nr. 3 i arkivlistan
Comenius 400-års symposium vid Uppsala universitet  3 – 4 april 1992
Uppsala, Sverige

Kongress nr. 13 i arkivlistan
”Týden zahraničních Čechů” (En vecka av utländska tjecker)
Prag, Tjeckien, 28 juni – 4 juli 1998
(i samband med Karluniversitetets jubileum – Universitas Carolina Pragensis 1348-1998)
se BK Bibl. 26

Kongress  nr. 19 i arkivlistan
”En vecka av utländska tjecker” i Prag, Tjeckien, 1 – 5 okt 2000, se BK Bibl. 32
Se intervju i : www.radio.cz/cz/clanek/73102

Kongress nr. 28 i arkivlistan
III. kongres světové literárněvědné bohemistiky
(tredje världskongressen i tjeckiska litteraturvetenskap)
Prag, Tjeckien, 28 juni – 3 juli 2005, se BK Bibl. 42

Kongress nr. 29 i arkivlistan
Comenius Workshop i Finland, vid Jyväskylä universitet 2 – 3 juni 2005, se BK Bibl. 45

Kongress nr. 30 i arkivlistan
”En vecka av utländska tjecker” i Prag, Tjeckien, 17 – 22 sept 2006, se BK Bibl. 46

se vidare i: Fotogalleri 2010, 201120122014, 2016