Blanka Karlsson

blankaatwork
Foto Robert Karlsson: Blanka på arkivet i Skoklosters slott under 1990-talet

* * *

Blanka Karlssons person- och forskarprofil

visas bäst i nedanstående förteckningar från arkivet:

National Archives i Prag: „Karlsson Blanka, PhDr., PH. D. nr. 1371“ och

Stadsarkivet i Norrköping: „Blanka Karlssons Personarkiv“

(Nedanstående titlar här nedan leder vidare till texter och bilder)

 PhDr. Blanka Karlsson, PH. D.,  född Popelková

född den 28:e maj 1949 i  Prag, bosatt och verksam i Sverige från 1984

 

Bibliografi 1989 – 2023

över tryckta och otryckta verk

Totalt 95 verk

 

Medaljer 1992, 1994, 1995

från Tjeckiska republiken för forskarresultat i Sverige

Totalt 4 medaljer

 

Föreläsningar 1992-2023

vid kongresser samt egna för allmänheten

i Sverige, Danmark, Finland, Slovakien och Tjeckiska republiken

Totalt 77 föreläsningar

 

Forskarkongresser 1991-2023

i Sverige, Danmark, Finland, Slovakien och Tjeckiska republiken

Totalt 42 kongresser

 

Utställningar

Som BK själv arrangerade i Sverige och Tjeckien

1992 – 2005 totalt 23 utställningar –

men sedan 2006 fortsätter inte listan,

då utställningarna arrangeras  i samband

med varje följande egen föreläsning – se lista av föreläsningar

 

Massmedia 1992 – 30.3. 2021

Blankas forskar- och kulturverksamhet följs av svenska, tjeckiska och esperanto massmedia samt på nätet, dvs. artiklar och reportage av olika journalister om Blankas verk och verksamhet. Totalt 112 artiklar/reportage