Kongresy

Archivní seznam kongresů ve vlasti, ve Skandinávii, ve Finsku a na Slovensku dosáhl koncem roku 2021 počtu 41.

Zde níže je fotogalerie z vybraných kongresů, která pokračuje in: Fotogalerie 2010, 2011, 20122014, 2016 ….a dále….

Bibliografie č. 52. a 54. – to jsou kongresové paměti vydané v krajanském tisku Hospodář, USA-Texas, vyd. Jan Vaculík. Bibliografie č. 54. je také na webbových stránkách Radia Prahawww.krajane.radio.net nebo www.zahranicnicesi.com, kde je i text příspěvku kongresu zahraničních Čechů, to jest Bibliografie č. 55. Kongresové paměti pokračují v Bibliografiii 63. a 64.

Kongres dne 15. 11. 2010 je trochu specielní, neboť byl pořádán Senátem Parlamentu České republiky k výročí úmrtí Jana Amose Komenského toho dne v roce 1670. Na webových stránkách www.senat.cz jsou čtyři snímky z jednání konference.

Další kongres pořádaný Senátem – viz Bibliografie č. 62.

 

Kongres č. 2. z archivního seznamu
”Comenius 92”, Praha, Česká republika, 23. – 27. března 1992
Jubileum výročí 400 let od narození J. A. Komenského, 1.200 účastníků kongresu z celého světa viz BK Bibl. 13. a 15.

Kongres č. 3. z archivního seznamu
Sympozium Komenského na Uppsalské univerzitě 3. – 4. dubna 1992, Uppsala, Švédsko

Kongres č. 13. z archivního seznamu
”Týden zahraničních Čechů” , Praha, Česká republika 28. června – 4. července 1998
(v souvislosti s výročím založení Univerzity Karlovy 1348-1998)
viz BK Bibl. 26.

Kongres č. 19. z archivního seznamu
”Týden zahraničních Čechů” Praha, Česká republika, 1. – 5. října 2000, viz BK Bibl. 32.
Se interview i : www.radio.cz/cz/clanek/73102

Kongres č. 28. z archivního seznamu
III. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Praha, Česká republika, 28. června – 3. července 2005, viz BK Bibl. 42.

Kongress č. 29. z archivního seznamu
Comenius Workshop ve Finsku na Univerzitě v Jyväskylä 2. – 3. června 2005, viz BK Bibl. 45.

Kongres č. 30. z archivního seznamu
”Týden zahraničních Čechů”, Praha, Česká republika, 17. – 22. září 2006, viz BK Bibl. 46.

viz dále Fotogalerie 2010, 201120122014, 2016