Utställningar

Konstverk av Blanka Pragensis – 45 tavlor (olja eller akryl på duk), dvs vi kan erbjuda en möjlighet att utställa tavlorna eller beställa nya.

Arkivlistan visar följande statistik:
Olja eller akryl på duk från år 1998 – 45 tavlor
Många tiotal teckningar från år 1967
Handmålade riddarsköldar – akryl på järn 4 st
Takmålningar 3
Målningar på t-shirt 21

Detail ur tavlan Op.7. Medeltids dröm är logo – Blanka Pragensis Förlag

Tavlorna på utställnigar för allmänheten från 2000 – 16 tavlor eller teckningar

På den här hemsidan samt fäktsidan – 10 tavlor och sköldar samt på website av Radio Prag och internet TV – 8 tavlor (se Massmedia nr. 86 och 87)

Tryckta i böcker och tidskrifter – totalt 30 tavlor