Logotype – detalj ur tavlan
Blanka Pragensis: Opus 7. /1999
Medeltidsdröm: olja på duk, 110 x 60 cm

Grundat av Blanka Karlsson i Sverige år 2006 i syfte att kunna fortsätta publicera egna forskarresultat i form av egna skrifter och böcker i egen regi med följande mål: att vara en länk mellan två kulturer – den svenska och den tjeckiska – genom forskning på spåret efter kända och okända tjecker i svenska arkiv (t. ex. Comenius och Smetana) samt svensk-tjeckiska kontakter under historiens gång i områden som till exempel historia, kulturhistoria, pedagogik, filologi, bohemistik, även autobiografiska verk om forsknings- och kulturverksamhet m. m. .


Böckerna vänder sig till forskare & allmänheten och är skrivna både på svenska och tjeckiska.


Böckerna kan beställas på förlagets adress (Blanka Pragensis Förlag, Babordsvägen 6, 603 75 Norrköping, Sverige) eller via e-mail blankapragensis@gmail.com

Publikationsserie No. 1.

ISBN 978-91-633-2686-8

Comenius und sein Werk in Schweden 1630-2000, (Bibliografi 44/2005/2008), Andra upplagan, Norrköping 2008, 376 sidor, 87 bilder

Publikationsserie No. 2.

ISBN 978-91-633-2687-5

Historisk fäktning som konst och vetenskap, (Bibliografi 71/2014), Första upplagan, Norrköping 2014, 252 sidor, 105 bilder    

Publikationsserie No. 3.

ISBN 978-91-637-2014-7

Historický šerm jako umění a věda, (Bibliografi 72/2014),  Första upplagan, Norrköping 2014, 256 sidor, 105 bilder

Publikationsserie No.  4.

ISBN 978-91-637-2015-4

České folklorní vzpomínání ve Švédsku, (Bibliografi 74/2016), Första upplagan,   Norrköping 2016, 192 sidor, 205 bilder

Publikationsserie No.  5.

ISBN 978-91-637-8821-5

Tjeckiska folklorememoarer i Sverige,  (Bibliografi 75/2016), Första upplagan, Norrköping 2016, 192 sidor, 205 bilder

Publikationsserie No 6.

ISBN-978-91-637-8822-2

Comenius och Finspongshandskriften. Samlade verk om Finspongshandskriften 1991-2017. Komenský a Finspongský rukopis. Sebrané spisy o Finspongském rukopise 1991-2017 (Bibliografi 82/2018), Norrköping 2018, 756 sidor, 110 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 7.

ISBN-978-91-639-7737-4

Samlade skrifter om Smetana i svenska arkiv 1988-2018 samt nya fakta 2019 (Bibliografi 84/2019), Norrköping 2019, antal sidor 316, antal bilder: 146 bilder (personer och platser) plus bilder på arkivmaterial (brev, konsertprogram och liknande) utspridda i hela boken.

Publikationsserie No 8.

ISBN 978-91-639-7738-1

Sebrané spisy o Smetanovi ve švédských archivech 1988-2018 a nová fakta 2019 (Bibliografi 85/2019), Norrköping 2019, antal sidor 430, antal bilder 177  (personer och platser) plus bilder på arkivmaterial (brev, konsertprogram och liknande) utspridda i hela boken.

Publikationsserie No 9.: E-book

ISBN 978-91-527-1482-9

Sebrané spisy 1981-2021, Díl I.: Bibliografie č. 1. – 10. v letech 1981–1993 (Bibliografi 87.), Norrköping 2021, e-book, antal sidor 158, antal bilder 40 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 10.: E-book

ISBN-978-91-527-1483-6

Samlade skrifter 1981-2021, Del I.: Bibliografi nr. 1.-10. 1981-1993 (Bibliografi 88.), Norrköping 2021, e-bok, antal sidor 184, antal bilder 39 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 11.: E-book

ISBN 978-91-987589-0-0

Sebrané spisy 1981-2021, Díl II. – III.: Bibliografie č. 11. – 27. 1993 – 1999 (Bibliografi 87.), Norrköping 2021, e-book, 213 s., 25 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 12.: E-book

ISBN 978-91-987589-1-7

Samlade skrifter 1981-2021, Del II. – III.: Bibliografi nr. 11. – 27. 1993-1999 (Bibliografi 88.), Norrköping 2021, e-book, 185 s., 25 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 13.: E-book

ISBN 978-91-987589-2-4

Sebrané spisy 1981-2021, Díl IV.: Bibliografie č. 28. / 2000 (Bibliografi 87.), Norrköping 2021, e-book, 164 s., 4 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 14.: E-book

ISBN 978-91-987589-3-1

Samlade skrifter 1981-2021, Del IV.: Bibliografi nr. 28./ 2000 (Bibliografi 88.), Norrköping 2021, e-book, 125 s., 4 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 15.: E-book

ISBN 978-91-987589-4-8

Sebrané spisy 1981-2021, Díl V.: Bibliografie č. 28. (pokr.) – Bibl. 33. 2000–2001 (Bibliografi 87.), Norrköping 2021, e-book, 165 s., 10 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 16.: E-book

ISBN 978-91-987589-5-5

Samlade skrifter 1981-2021, Del V.: Bibliografi nr. 28. (forts.) – Bibl. 33. 2000-2001, (Bibliografi 88.), Norrköping 2021, e-book, 84 s., 7 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 17.: E-book

ISBN 978-91-987589-6-2

Sebrané spisy 1981-2021, Díl VI.: Bibliografie č. 34. (43., 44.) – Bibl. 38. 2001 – 2003, (Bibliografi 87.), Norrköping 2021, e-book, 142 s., 18 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 18.: E-book

ISBN 978-91-987589-7-9

Samlade skrifter 1981-2021, Del VI.: Bibliografi nr. 34. (43., 44.) – 38.  2001- 2003, (Bibliografi 88.), Norrköping 2021, e-book, 124 s., 18 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 19.: E-book

ISBN 978-91-987589-8-6

Sebrané spisy 1981-2021, Díl VII.: Bibliografie č. 28. (34.) – Bibl. 47. 2003 – 2006, (Bibliografi 87.), Norrköping 2021, e-book, 123 s., 10 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 20.: E-book

ISBN 978-91-987589-9-3

Samlade skrifter 1981-2021, Del VII.: Bibliografi nr. 28. (34.) – Bibl. 47.  2003-2006, (Bibliografi 88.), Norrköping 2021, e-book, 140 s., 6 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 21.: E-book

ISBN 978-91-987603-0-9

Sebrané spisy 1981-2021, Díl VIII.: 2006-2007-2008, (Bibliografi 87.), Norrköping 2022, e-book, 85 s., 3 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 22.: E-book

ISBN 978-91-987603-1-6

Samlade skrifter 1981-2021, Del VIII.: 2006-2007-2008, (Bibliografi 88.), Norrköping 2022, e-book, 85 s., 3 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 23.: E-book

ISBN 978-91-987603-2-3

Sebrané spisy 1981-2021, Díl IX.: Bibliografie č. 48. – 52. /2009–2010, (Bibliografi 87.), Norrköping 2022, e-book, 164 s., 52 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 24.: E-book

ISBN 978-91-987603-3-0

Samlade skrifter 1981-2021, Del IX..: Bibliografi nr. 48. – 52. /2009-2010, (Bibliografi 88.), Norrköping 2022, e-book, 107 s., 32 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 25.: E-book

ISBN 978-91-987603-4-7

Sebrané spisy 1981-2021, Díl X.: Bibliografie č. 53. – 59. /2010–2011, (Bibliografi 87.), Norrköping 2022, e-book, 151 s., 42 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 26.: E-book

ISBN 978-91-987603-5-4

Samlade skrifter 1981-2021, Del X..: Bibliografi nr. 53. – 59. /2010-2011, (Bibliografie 88.), Norrköping 2022, e-book, 108 s., 43 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 27.: E-book

ISBN 978-91-987603-6-1

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XI. Bibliografie č. 59. – 64. / 2010–2012, (Bibliografi 87.), Norrköping 2022, e-book, 146 s., 39 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 28.: E-book

ISBN 978-91-987603-7-8

Samlade skrifter 1981–2021, Del XI.: Bibliografi nr. 59. – 64. / 2010–2012, (Bibliografi 88.), Norrköping 2022, e-book, 109 s., 40 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 29.: E-book

ISBN 978-91-987603-8-5

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XII. – XIII.: Bibliografie č. 65. – 70. / 2012–2013, (Bibliografi 87.), Norrköping 2022, e-book 188 s., 87 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 30.: E-book

ISBN 978-91-987603-9-2

Samlade skrifter 1981–2021, Del XII. – XIII: Bibliografi nr. 65. – 70. / 2012–2013, (Bibliografi 88.), Norrköping 2022, 102 s., 52 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 31.: E-book

ISBN 978-91-987680-0-8

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XIV.: Bibliografi nr. 71. – 72. / 2014 (Bibliografi 87.) Norrköping 2022, 135 s., 9 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 32.: E-book

ISBN 978-91-987680-1-5

Samlade skrifter 1981–2021, Del XIV.: Bibliografi nr. 71. – 72. / 2014, (Bibliografi 88.), Norrköping 2022, 132 s., 9 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 33.: E-book

ISBN 978-91-987680-2-2

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XV.: Bibliografie č. 71. – 72. (pokr.) / 2014, (Bibliografi 87.), Norrköping 2022, e-book, 157 s., 81 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 34.: E-book

ISBN 978-91-987680-3-9

Samlade skrifter 1981–2021, Del XV.: Bibliografi nr. 71. – 72.(forts.) / 2014, (Bibliografi 88.), Norrköping 2022, e-book, 154 s., 81 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 35.: E-book

ISBN 978-91-987680-4-6

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XVI.: Bibliografie č. 71. – 72. (pokr.), 73. / 2014–2015 (Bibliografi 87.), Norrköping 2022, e-book, 107 s., 12 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 36.: E-book

ISBN 978-91-987680-5-3

Samlade skrifter 1981–2021, Del XVI.: Bibliografi nr. 71. – 72.(forts.), 73. / 2014-2015, (Bibliografi 88.), Norrköping 2022, e-book, 92 s., 10 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 37.: E-book

ISBN 978-91-987680-6-0

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XVII.: Bibliografie č. 74. / 2016, (Bibliografi 87.), Norrköping 2022, e-book, 175 s., 209 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 38.: E-book

ISBN 978-91-987680-7-7

Samlade skrifter 1981–2021, Del XVII.: Bibliografi nr. 75. / 2016, (Bibliografi 88.), Norrköping 2022, e-book, 174 s., 209 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 39.: E-book

ISBN 978-91-987680-8-4

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XVIII.: Bibliografie č. 76. / 2016, (Bibliografi 87.), e-book,  Norrköping 2022, 103 s., 73 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 40.: E-book

ISBN 978-91-987680-9-1

Samlade skrifter 1981–2021, Del XVIII.: Bibliografi nr. 76. / 2016, (Bibliografi 88.), e-book,  Norrköping 2022, 32 s., 19 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 41.: E-book

ISBN 978-91-987723-0-2

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XIX.: Bibliografie č. 76. (pokr.), 77.  / 2016, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 128 s., 56 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 42.: E-book

ISBN 978-91-987723-1-9

Samlade skrifter 1981–2021, Del XIX.: Bibliografi nr. 76.(forts.), 77. / 2016, (Bibliografi 88.), e-book, Norrköping 2022, 48 s., 32 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 43.: E-book

ISBN 978-91-987723-2-6

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XX. – XXI.: Bibliografie č. 78. – 79. / 2016–2017, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 150 s., 71 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 44.: E-book

ISBN 978-91-987723-3-3

Samlade skrifter 1981–2021, Del XX. – XXI.: Bibliografi nr. 78. – 79. / 2016–2017, (Bibliografi 88.), e-book, Norrköping 2022, 69 s., 68 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 45.: E-book

ISBN 978-91-987723-4-0

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXII. – XXVI.: Bibliografie č. 80. – 81. / 2017, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 120 s., 39 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 46.: E-book

ISBN 978-91-987723-5-7

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXII. – XXVI.: Bibliografi nr. 80. – 81. / 2017, (Bibliografi 88.), e-book, Norrköping 2022, 60 s., 24 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 47.: E-book

ISBN 978-91-987723-6-4

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXVII.: Bibliografie č. 82. / 2018, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 191 s., 43 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 48.: E-book

ISBN 978-91-987723-7-1

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXVII.: Bibliografi nr. 82. / 2018, (Bibliografi 88.), e-book, Norrköping 2022, 191 s., 43 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 49.: E-book

ISBN 978-91-987723-8-8

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXVIII.: Bibliografie č. 82. (pokr.)  / 2018, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 220 s., 9 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 50.: E-book

ISBN 978-91-987723-9-5

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXVIII.: Bibliografi nr. 82.(forts.) / 2018, (Bibliografi 88.), e-book, Norrköping 2022, 219 s., 9 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 51.: E-book

ISBN 978-91-987782-0-5

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXIX.: Bibliografie č. 82. (pokr.) / 2018, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 124 s., 22 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 52.: E-book

ISBN 978-91-987782-1-2

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXIX.: Bibliografi nr. 82. (forts.) / 2018, (Bibliografi 88.), e-book,Norrköping 2022, 123 s., 22 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 53.: E-book

ISBN 978-91-987782-2-9

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXX.: Bibliografie č. 82. (pokr.) / 2018, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 151 s., 37 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No Sv. 54.: E-book

ISBN 978-91-987782-3-6

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXX.: Bibliografi nr. 82. (forts.) / 2018, (Bibliografi 88.) e-book, Norrköping 2022, 150 s., 37 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No Sv. 55.: E-book

ISBN 978-91-987782-4-3

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXI.: Bibliografie č. 82. (pokr.) / 2018, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 122 s., 43 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 56.: E-book

ISBN 978-91-987782-5-0

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXI.: Bibliografi nr. 82. (forts.) / 2018, (Bibliografi 88.) e-book, Norrköping 2022, 114 s., 33 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 57.: E-book

ISBN 978-91-987782-6-7

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXII.: Bibliografie č. 82.(forts.), 83. / 2018, 2019, 2020, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 85 s., 58 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 58.: E-book

ISBN 987-91-987782-7-4

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXII.: Bibliografi nr. 82.(forts.), 83. / 2018, 2019, 2020, (Bibliografi 88.) e-book, Norrköping 2022, 69 s., 50 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 59.: E-book

ISBN 978-91-987782-8-1

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXIII.: Bibliografie č. 84. – 85. / 2019, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 128 s., 20 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 60.: E-book

ISBN 978-91-987782-9-8

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXIII.: Bibliografi nr. 84. – 85. / 2019, (Bibliografi 88.) e-book, Norrköping 2022, 117 s., 20 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 61.: E-book

ISBN 978-91-987809-0-1

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXIV.: Bibliografie č. 85.(pokr.) / 2019, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 144 s., 30 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 62.: E-book

ISBN 978-91-987809-1-8

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXIV.: Bibliografi nr. 84.(forts.) / 2019, (Bibliografi 88.) e-book, Norrköping 2022, 86 s., 20 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 63.: E-book

ISBN 978-91-987809-2-5

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXV.: Bibliografie č. 85.(pokr.) / 2019, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 134 s., 76 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 64.: E-book

ISBN 978-91-987809-3-2

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXV.: Bibliografi nr. 84.(forts.) / 2019, (Bibliografi 88.) e-book, Norrköping 2022, 132 s., 71 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 65.: E-book

ISBN 978-91-987809-4-9

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVI.: Bibliografie č. 85.(pokr.) / 2019, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 130 s., 32 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 66.: E-book

ISBN 978-91-987809-5-6

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXVI.: Bibliografi nr. 84.(forts.) / 2019, (Bibliografi 88.) e-book, Norrköping 2022, 81 s., 14 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 67.: E-book

ISBN 978-91-987809-6-3

Sebrané spisy 1981–2021, Del XXXVII.: Bibliografi nr. 84.-85., 89., 90., 91. / 2019, 2020, 2021, (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 101 s., 33 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 68.: E-book

ISBN 978-91-987809-7-0

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXVII.: Bibliografi nr. 84.-85., 89., 90., 91. / 2021, (Bibliografi 88.) e-book, Norrköping 2022, 54 s., 24 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 69.: E-book

ISBN 978-91-987809-8-7

Sebrané spisy 1981–2021, Del XXXVIII.: Webové stránky, UNESCO, texty & fotografie, celkový obsah Dílů I. – XXXVIII., (Bibliografi 87.), e-book, Norrköping 2022, 95 s., 27 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 70.: E-book

ISBN 978-91-987809-9-4

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXVIII.: www.fencingperformance.com/blankapragensis, www.fencingperformance.com, UNESCO, (Bibliografi 88.), e-book, Norrköping 2022, 92 s., 27 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Publikationsserie No 71.: E-book

ISBN 978-91-987842-0-6

Sebrané výtvarné dílo 1967–2021: První část (Bibliografi 86.), e-book, Norrköping 2022, 123 s., 174 foton

Publikationsserie No 72.: E-book

ISBN 978-91-987842-1-3

Samlade konstverk 1967–2021: Första delen (Bibliografi 92.), e-book, Norrköping 2022, 125 s., 174 foton

Publikationsserie No 73.: E-book

ISBN 978-91-987842-2-0

Sebrané výtvarné dílo 1967–2021: Druhá část (Bibliografi 86.), e-book, Norrköping 2022, 100 s., 149 foton

Publikationsserie No 74.: E-book

ISBN 978-91-987842-3-7

Samlade konstverk 1967–2021: Andra delen (Bibliografi 92.), e-book, Norrköping 2022, 101 s., 149 foton

Publikationsserie No 75.: E-book

ISBN 978-91-987842-4-4

Sebrané výtvarné dílo 1967–2021: Třetí část (Bibliografi 86.), e-book, Norrköping 2022, 90 s., 79 foton

Publikationsserie No 76.: E-book

ISBN 978-91-987842-5-1

Samlade konstverk 1967–2021: Tredje delen (Bibliografi 92.), e-book, Norrköping 2022, 93 s., 79 foton

Publikationsserie No 77.: E-book

ISBN 978-91-987842-6-8

Sebrané výtvarné dílo 1967–2021: Čtvrtá část (Bibliografi 86.), e-book, Norrköping 2022, 72 s., 23 foton samt övriga bilder som tillhör de sknnade dokumenten

Publikationsserie No 78.: E-book

ISBN 978-91-987842-7-5

Samlade konstverk 1967–2021: Fjärde delen (Bibliografi 92.), e-book, Norrköping 2022, 72 s., 23 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten