Massmedia

Ur arkivet….

Blanka Karlssons forskarverksamhet
i svenska, tjeckiska och esperanto massmedia
– från 8 februari 1992  –
(Alla tidningar, radioinspelningar mm arkivalier finns på arkivet i Prag, några i Norrköping)

Datum
Tidskriftens namn: „artikelns titel“

 

1992

Den 8 februari 1992 besökte tjeckiska journalister, TV- och  radioredaktörer  Blanka Karlsson (vidare BK) i Norrköping och spelade in en interview för Tjeckisk radio, en reportage för TV och för tjeckiska tidskrifter – om Blanka Karlssons Comeniusforskning  i Finspongssamlingen.

1)
11. 3.1992
Vítkovická Jiskra: ”Nejen po stopách Komenského”

2)
april 1992
Expoforum 4/92: ”Comenius”

3)
1. 4. 1992
Lidová demokracie: ”Švédská spojka v Praze”

4)
17. 5. 1992
Svenska Dagbladet: ”Betydande pedagog”

5)
1. 9. 1992
Predškolská výchova: ”Zasedání II. sněmu Mor. svazu předškolní výchovy”
* En presskonferens 12. 8. 1992 på stadsbiblioteket i Norrköping

6)
13. 8. 1992
Norrköpings tidningar: ”Medalj till Norrköping för studier om 1600-tals tjeck”

7)
13. 8. 1992
Folkbladet: ”Medalj för Comenius alla böcker”

8)
18. 8. 1992
Svenska Dagbladet: ”Tjeckisk medalj till Norrköping”

9)
11. 11. 1992
Vysočina: ”Doubravnický kostel, svědek pěti století”

1993

* En presskonferens 26. 3. 1993 på stadsbiblioteket i Norrköping

10)
29. 3. 1993
Norrköpings tidningar: ”Finspongssamlingen unik guldgruva”

11)
30. 3. 1993
Folkbladet: ”1600-talsfilosofen Comenius mitt i Norrköpings historia”

12)
1-2 1993
Predškolská výchova: ”Ze zasedání III. sněmu Moravského svazu předškolní výchovy v Olomouci”

13)
5-6  1993
Predškolská výchova: ”Jak nám zpívali”

14)
29. 12. 1993
Svoboda: ”Škola trochu jinak”

1994

15)
18. 2. 1994
Radio Kobra Classic FM 98.7. : om  tvåspråkighet

16)
8. 6. 1994
Västerviks tidningen: ”Nationaldag i Loftahammar”

17)
mars 94
Duha, Brno: recenze ”Komenský ve Švédsku”

18)
4. 6. 1994
Puls: ”Výměnné koncerty”

19)
april 1994
Postilion 4/1994: ”Po stopách Komenského ve Švédsku”

20)
8. 6. Norrköpings tidningar: „Körsång över gränserna“

21)
23. 8. 1994
Norrköpings tidningar: ”Norrköpings forskare överraskar”

22)
september 1994
Zprávy České hudební společnosti  ”… od našich členů v zahraničí”

1995

23)
febr. 1995
Koktejl: ”Expedice  Po stopách J. A. Komenského”

24)
25. 3. 1995
Norrköpings tidningar: ”Askungen berättar om Prag”

25)
september 1995
Zprávy České hud. Společnosti:  rapport om BKs Smetanaföreläsning i Prag

1996

26)
februari 1996
Zprávy České hud. Společnosti: tack för Smetana och Comeniusforskning

27)
2. 5. 1996
Folkbladet: ”Guldkårn finns i svår utställning om Kafka”

28)
2. 5. 1996
Sveriges radio: en interview med BK om Kafka

29)
augusti 1996
Bulletin från svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen: ”Tjeckiska dagar på Skansen”

30)
oktober 1996
Zprávy České hud. Společnosti: tack för utställningen i Skansen

31)
november 1996
Bulletin från svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen: ”Från Hembygdsdräktens dag och Blanka Karlssons folkdräktsutställning”

1997

32)
15. 3. 1997
Norrköpings tidningar: Reporterjouren, om tvåspråkighet

33)
10. 5. 1997
Norrköpings tidningar: Reporterjouren, om Norrköping

34)
16. 6. 1997
Norrköpings tidningar: ”Vi längtar till en tid med enklare svar” massmedia första gången om Blanka och Richard Karlssons historisk fäktning i Vadstena

35)
23. 8. 1997
Norrköpings tidningar: ”Se upp Zorro, nu kommer Richard”

36)
en bok av Vlasta Urbánková:
Jak srdce zvonu, utgiven i Tjeckien 1997, s. 62-64, bild 22 – text och bild om BK

37)
6/1997
STARTO, esperantotidskrift i Prag: s. 11-12 en översättning av de ovannämnda sidorna ur boken under titeln Du komeniologoj

1998

38)
28. 3. 1998
Norrköpings tidningar: ”Bjuder in till medeltidsdag”

39)
28 3. 1998
Folkbladet: ”Riddare på stadsmuseet”

40)
30. 3. 1998
Norrköpings tidningar: ”Medeltidshistoria fascinerar”

41)
1998:5
KELKLINIE PRI..esperantotidskrift utg i Norrköping samma text som i STARTO

42)
28. 6. – 4. 7.
Tjeckisk radio i Prag: interview med BK om hennes forskning i Sverige – tvåspråkighet, Comenius, Smetana, bohemika, krigsbyte i Sverige – direkt från Karlsuniversitetet i Prag

1999

43)
31. 1. 1999
Tjeckisk radio Regina c.3   Czech music society´s program om utländska tjeckiska föreningens medlemar

44)
2/1999
Hudební nástroje: ”Proč si jich tolik vážíme” – se även 43) samt texten mellan 54) och 55)

45)
28. 5. 1999
Norrköpings tidningar: ”Hon fäktas med orden”

46)
BK på nätet med sitt verk och verksamheten t. ex. svenska biblioteks kataloger osv. – nu och även senare

47)
26. 8. 1999:
Västervikstidningen/tema, dvs. en extrabilaga : ”Riddare ger upp med svärd”

48)
28. 8. 1999
Norrköpings tidningar: ”Rickard är en tapper riddare”

49)
30. 8. 1999
Västervikstidningen: ”Publikrekord i Loftahammar”

2000

* 17. 5. – En presskonferens på stadsbiblioteket i Norrköping om den nya boken Finspongský rukopis Jana Amose Komenského /Finspongs handskriften av Jan Amos Comenius/ och om historisk  fäktning.

50)
18. 5. 2000
Sveriges Radio P 4 – interview med BK om boken och om Comenius

51)
22. 5. 2000
Folkbladet: ”Då blev Blanka häpen. Jag tappade nästan andan” – reportage om fyndet

52)
25. 5. 2000
Norrköpings tidningar: s. 26 – Kultur – om historisk musik och fäktning

53)
25. 5. 2000
Folkbladet: ”Blankas blanka vapen” – om kvällens föreställning i Marmorhallen

* 23 maj besökte journalister BK i hennes hem och gjorde en reportage om Comenius.

54)
27. 5. 2000
Norrköpings tidningar: ”Blankas möte med sin landsman”
Utan nummer – esperantoöversättning av 44)
2eme trimestre 2000 La INFORMILO – esperantos översättning av den ovannämnda artikeln ”Proč si jich tolik vážíme” från tidskriften Hudební nástroje 2/1999

55)
31. 8. 2000
Västerviks tidningen: ”Det kommer att fäktas vilt”

56)
16. 9. 2000
Český rozhlas Hradec Králové – Tjeckisk radio – en interview om historisk fäktning: om två föreställningar vid sagofestivalen i Jičín, Tjeckien

57)
okt.-nov.2000
VĚSTNIK,   en katolsk tidskrift på tjeckiska i Wien: ”Praha-stroj času”

2001

58)
6. 2. 2001
Svenska Dagbladet – Kultur: „Folkskolans ”bibel” i ny upplaga“. Artikeln är inte om Blanka Karlssons verksamhet, men hon är nämnd där som ledande Comeniusforskare i Sverige

59)
19. 9. 2001
Tjeckisk radio, lokalradio – slottet Jindřichův Hradec i Tjeckien /södra Böhmen/ – en interview med BK på en arkivkongress.

60)
29. 12. 2001
Norrköpings Tidningar: „Finspongssamlingen, en skattkista i Blanka Karlssons jakt på Comenius“ – reportage i Stolta Stad om BKs  fil. dr. avhandling och disputationen

2002

61)
Medborgarskolans kursprogram 2002-2003: „Språkupplevelse“ en reportage om BKs språkkurs i ryska.

62)
2. 9. 2002
Västerviks Tidningen: „Fäktning som konst – Fäktas genom arhundraden“

2003

63)
25. 8. 2003
Norrköpings tidningar: ”Färgsprakande mantlar. En hård strid på liv och död”
Utan nummer)
en vecka före 25. 8.
Sveriges Radio: interview om Nörköpunge Medeltidsmarken där är tal om Blankas och Richards fäktning

64)
2001, 4. XXI – Kroatiens tidskrift:  Přehled kulturních, literárních a školních otázek – s. 73 – en artikel av Marie Sohrová om antologin ur kongressen En vecka av utländska tjecker och om BKs bidrag om bilingvism…OBS! artikeln är från 2001 men BK  fick veta om den först 2003, det är därför den är här under nr. 64).

65)
sept-oktober 2003
Radio Praha om kongressen En vecka av utländska tjecker 28. 9. – 4. 10. 2003 i Prag. I nyheterna den 3:e oktober stod om Blanka Karlssons fynd i svenska bibliotek – Jan Amos Comenius anonyma verk – cca 350 års gammal anonym handskrift. – internet Radio Praha 3. 10. 2003

2004

66)
20. 4. 2004
Folkbladet: ”Prisade av Gamla Norrköping”, se även www.fgn.se

67)
22. 4. 2004
Norrköpings Tidningar: ”En kvintet utmärkta kvinnor”, se även www.fgn.se

68)
21. 7. 2004
Radio Uppland: interview om fäktuppvisningen vid Skoklosterspelen, i radion samma dag.

2005

69)
internet – Radio Praha – interview med BK, som spelades in på Kongressen Týden zahraničních Čechů 2003 www.radio.cz Utskrivet för arkivet från internet i januari 2006 ”Česká historička objevila ve Švédsku rukopis díla Jana Amose Komenského” (tjeckisk historiker hittade ett manuskript ur Comenius verk, 26. 11. 2005, (Milena Štráfeldová)

70)
den finska kongressen på internet, fotografier BK som lämnar sin bok till universitetet. Se Bibliografi nr. 45

71)
den tjeckiska kongressen i Prag, överlämnandet av Blankas bok till vetenskapliga akademiens bibliotek –  www.ucl.cas.cz/kongres

2006

72)
14. 1. 2006
Norrköpings Tidningar: reportage om utgivningen av tre böcker

73)
februari 2006
Bulletinen 2/2006: Om J. A. Komenský – om boken Comenius och   hans verk i Sverige 1630-2000

74)
13. 9.  2006
Norrköpings Tidningar: „Comenius är pappan till alderstrappan„

75)
2. 11. 2006
Radio Östergötland: BK i studion – en timmes program – en debatt om tvåspråkigheten mm

76)
december 2006
Hospodář – USA, Texas: „Dva historičtí šermíři“ en artikel med texten ur hemsidan www.fencingperformance.com

2007

77)
februari 2007
Bulletin från Svensk- tjeckisk-slovakiska föreningen: „Blanka Karlssons föreläsning om Jan Amos Komensky“

78)
29. 6. 2007
Princip, en tjeckisk tidning: „Vzácná a milá návštěva Děčína“

2008

79)
januari
KELKLINIE PRI…esperantotidskrift från Norrköping: „Världen är en bra liten!“

80)
februari 2008
Hospodář, tjeckisk tidskrift i USA, Texas: „Exil sám o sobě“, artikeln i forts. i mars 2008, forts. i april 2008…forts…

2009

81)
Norrköpings tidningar 28 maj 2009
Med en aldrig sinande energi – reportage till Blankas 60-års dag

Massmedia om filmen České kořeny ve Švédsku – Tjeckiska rötter i Sverige – nr. 82a) etc.

82 a)
Naše Slovácko 22 sept. 2009 – s. 5. samt en bild – en artikel av Karel Prchal Cestovatel natáčel krajany ve Švédsku.

82 b)
Slovácko 22. sept. 2009 – s 9 en artikel av Zdeněk Šmýd „Kubák točil film o krajanech“.

82 c)
Hodonínský deník 3 nov 2009 – en artikel med 2 bilder av Zdeněk Šmýd  „Švédka sbírá slovácké kroje“

82 d)
www.ct24.cz/kultura/81675-vepro-knedlo-zelo-vykorenenych-cechu – 2 sidor på internet skrivna av Jana Benediktová:  „Vepřo knedlo zelo vykořeněných Čechů“.

82 e)
Kyjovské noviny 10/2009 – s 7 – en artikel med en bild av Martina Fialková „České kořeny ve Švédsku“.

2010

82 f)
Naše Slovácko 23 febr 2010 – en artikel och två bilder av (em) „Dokument České kořeny aneb z Kyjova do Švédska sklidil v Praze obrovský úspěch“.

82 g)
Český dialog 3-4/2010 – s 42-43 – en artikel och 2 bilder av Martina Fialková „České kořeny ve Švédsku. Ohlasy na filmovou premiéru“

82 h)
Reportage från filmens  premiär i Kyjovs TV www.televize.jdp.cz/kyjov –  den 3 mars 2010

82 ch)
Kyjovské noviny 2 april 2010 – s 12 – en artikel och en bild av  –vh- „České kořeny míří do Kyjova“

Här slutar massmedia om filmen med nr. 82 tio gånger och fortsätter andra artiklar med nästa nr. – 83

83)
Český dialog 5-6/2010 – en artikel av Martina Fialková „Blanka Karlsson o svém češství“, s. 13-14 samt 3 bilder – Artikeln finns dock utan bilder på nätet www.cesky-dialog.net

84)
Naše rodina č. 39/2010 – en artikel av Martina Fialková „Česká rytířka ve Švédském království“, s. 3 samt en bild, sidorna 4-6, 5 bilder. Artikeln finns även på nätet – 7 sidor www.nase-rodina.cz

85)
Interview med Radio Praha, med journalisten Barbora Kmentová som kom ut såsom hennes artikel „Dvojjazyčnost dala mým dětem sílu, říká česká historička Blanka Karlsson“.

86)
Interview i rumäniens radio – ett program i tjeckiska språket för tjeckerna i Rumänien spelades in med journalisten Vlasta Lazu som kom till Sverige den 8 juni 2010 och interview spelades in både i Norrköping och Stockholm, där Blanka talade in berättelsen om svenska kungar – inspelad i parken utanför Stockholms slott.

Riksarkivet i Prag har 4 bilder ur inspelningen.

87)
Internet-TV www.cestyksobe.cz – 35 minuter av film-interview – inspelad på tjeckiska i Prag i studion i september 2010 och finns på ovannämnda hemsida –  gå till – NOVINKY – Blanka Karlsson. Žena mnoha tváří. Blanka Karlsson, česká historička……

2011

88)
Filmen „České kořeny ve Švédsku“ i Tjeckisk TV på programmet ČT2 den 20. 9. 2011 kl. 15.50 hodin och repris den 22. 9. 2011 kl. 11.30. Sedan finns filmen på TVs hemsida www.ceskatelevize.cz

89)
Massmedia om föreläsningar i Mähren – Střílky, Zlín – en artikel av Mgr. Ludmila Ludvová, rektor av grundskolan ZŠ Střílky, publicerad i lokaltidning under titel „Beseda s PhDr. Blankou Karlsson“ . vidare på nätet i:

www.ucitelezlin.estrankycz , www.pisanka.estranky.zlinwww.seniorklubzlin.estranky.cz

2012

90)
Český kalendář 2012 (tjeckisk almanacka 2012), Historie, příroda, recepty, písničky, křížovky, zajímavosti, vyd. Mezinárodní český klub v Praze, på s. 41finns artikeln „Blanka Karlsson má krásné životní poslání“ (BKs profil)

Diverse utan nummer från tidigare år 1992, 2001, 2010, 2012

  • Hanácké noviny, 16. 6. 1992 – „Jde o děti“ – om förskoleseminariet i Olomouc, Mähren, där BK hade en föreläsning om svenska skolor
  • Svenska dagbladet 6. 2. 2001 – „Folkskolans „bibel“ i ny upplaga“där skrivs att Blanka är ledande Comeniusforskare i Sverige och doktorand vid Uppsala universitet
  • Skolvärlden 1/2001 – ”318 år gammal lärobok i nytryck” Blankas verk i litteraturlista
  • Hospodář,januari 2010 – s. 13 – Julhälsning med foto av Blankas familj – e-mail till chefred. Jan Vaculík som han publicerade
  • Inbjudan till filmen Tjeckiska rötter i Sverige, Stockholm, Tjeckiska centret
  • Sokol Sydney Věstník Australia november, december 2010 – s 12 – 15 – „Internationella konferensen av utländska tjecker i Prag“, en artikel av S. Menšík, sänd via e-mail den 7. 12. 2010. Artikeln var också sänd i radio Czech & Friends i Perth i Australien – Blanka på en av bilderna
  • Český dialog 9-10/2010 – „Projekt České kořeny pokračuje – novinky“- artikeln bl a om filmen Tjeckiska rötter som visades på tjeckiska ambassaden i Köpenhamn. Blanka med maken Stellan och andra på bilden.
  • „Jak žijí Češi ve světě“ – reklamblad om filmen Tjeckiska rötter som delades ut till kongressens deltagare på konferensen av utländska tjecker2012.
  • Mer om filmen České kořeny i: www.ceskekoreny.cz

91)
Bulletinen, Information från Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen i Stockholm, nr 3/2012, s 4 „Konferens för utlandstjecker i Prag“

2013

92)
Radio Praha – live interview i: www.radio.cz  med 4 tjecker från Slovakien, Tyskland, Schweiz och Blanka från Sverige den 29. januari 2013. Journalisten M. Štráfeldová frågade, hur utländska tjecker bedömmer president val i Tjeckien. Blanka som sist i 20 minuters interview. Se även texten av Blankas svar i: www.krajane.net Blanka Karlsson: volila bych….

2014

93)
„Blanka bjuder gärna på en god historia“, Norrköpings tidningar 27 maj 2014

94)
Glada Ankan nummer 98  1. 12. 2014 (internets tidskrift GA 98 av Gottfried Grunewald):  Blanka Karlsson om sitt liv som slavist, 5 stran, 6 obr.

95)
Norrköpings Tidningar 20. 12. 2014: Fäktkonsten befriad ur magasinet. Även på: nt.se, där finns fler bilder som inte kunde få plats i tidningen.

2015

96)
Folkbladet, 10. 1. 2015: Historikern brinner för fäktkonsten. Även på: folkbladet.se där finns fler bilder som inte kunde få plats i tidningen.

97)
Lidové noviny, 16. 5. 2015: Jak si zvyká emigrant na nové doma: en artikel av Judita Matyášová. En stor bild med följande text: „Česká rytířka. Blanka Karlsson (uprostřed) žije ve švédském Norrköpingu. Má ráda historický šerm, stylizuje se do postavy české rytířky. Na snímku s autory dokumentu o krajanech.“ [Blanka Karlsson som Blanka Pragensis med filmens skapare. [Filmen – Tjeckiska rotter I Sverige.]

98)
Norrköpings Tidningar, 7 juli 2015: Enastående handskrifter: författaren. Ola Gustafsson skriver bl. a. …“bokstavligen enastående är den handskrift som norrköpingsforskaren Blanka Karlsson lyckades belägga vara författad av Comenius, den moderna pedgogikens fader…..”

99)
Recension av boken” Historisk fäktning som konst och vetenskap” av PhDr. Jiří Křesťan, CSc, chef på avdelning VI, Nationalarkivet i Prag , Mgr. Jan Kahuda, PH. D., chef på avdelning II, Nationalarkivet i Prag,  s. 350-353 i: Paginae historiae 23/2, en antologi utg. regelbundet av Nationalarkiv, Prag 2015

100)
Recension av boken ”Historisk fäktning som konst och vetenskap” av PhDr. Jiří Křesťan, CSc, chef på avdelning VI, Nationalarkivet i Prag , Mgr. Jan Kahuda, PH. D., chef på avdelning II, Nationalarkivet i Prag i Czech Dialogue.

 

2016

101)
www.ceskekoreny.cz: Co dělají osobnosti Českých kořenů dnes.

102)
www.ceskekoreny.cz:  Malé zprávy ze Švédska a z Kyjova

103)
21. 6. 2016 – Český dialog – www.cesky-dialog.net – Psaní od Blanky Karlsson

104)
20. 7. 2016 – Český dialog – www.cesky-dialog.net – Neuvěřitelná Blanka Karlsson

105)
5. 10. 2016 – Český dialog – www.cesky-dialog.net – Ohlas na konferenci zahraničních Čechů paní Blanky Karlsson

2018

106)
9.11. – Folkbladet – „Skriften från Finspång“ reportage av chefredaktören Widar Andersson

107)
28.11.2018 – Norrköpings Tidningar – Blankas verk om ”sin” Comenius, reportage av chefredaktören Mats Willner

108)
4.12. Svensk internet press Kultursidan.nu  – ”Norrköping författare till TellUs. Framtidens författare avslöjas” – reportage av Anna-Charlotte Sandelin

2019

109)
9. 2019 Norrköpings Tidningar – Kultur: ”Forskare i Norrköping medverkar i tjeckisk film B2. Blanka går i Comenius fotspår på vita duken.” av chefredaktören. Mats Willner.

 

”J. A. Komenský – Život a dílo”:  Filmens inspelning – 10. 6. 2019 i Prag, samt 5.- 6.9 2019 i Norrköping, Örebro, Stockholm

2020

110)
Norrköpings Tidningar – 26. 9. 2020 – chefred. Mats Willner – reportage på torsdag den 24. September i Norrköping – P4 Radio Östergötland – inspelning med tjeckisk Radio Prague.

111)
Folkbladet –29. 9. 2020chefred. Widar Andersson – reportage på torsdag den 24. September i Norrköping – P4 Radio Östergötland – inspelning med tjeckisk Radio Prague.

 

Ad 110) samt 111) ”Finspongský rukopis” – radioprogram (50 min) i: Vltava Tjeckisk radio den 14. 11. 2020 kl. 8.50

2021

112)*
Filmen i tjeckisk TV:  ČT2 30. 3. 2021 kl. 21.00 – J. A. Komenský – Život a dílo” (52 min) 

2024

113)
https://www.mistnikultura.cz/stopy-v-pisku-blanka-karlsson-a-bedrich-smetana-ve-svedsku