Ohlasy v tisku

 Z archivu…

Ohlasy vědecké a veřejné kulturní činnosti Blanky Karlsson (dále jen BK)
v českém, švédském a esperantském tisku, rozhlase, televizi a na internetu
od 8. února 1992
(Všechny noviny, nahrávky aj archiválie jsou v archivu v Praze, některé v Norrköpingu)

Datum
Název novin: „Titul článku“

 

Rok 1992

Dne 8. února 1992 přijeli za BK do Norrköpingu novináři z České republiky – účastníci expedice Po stopách Komenského. Udělali reportáž pro rozhlas, televizi a tisk. Jednalo se o Finspongské sbírky v Norrköpingu. Reportáž s BK se vysílala v Moravském večerníku a interview i se synem Robertem v Čs. rozhlase. V tisku byl ohlas ve dvou prvních níže uvedených titulech:

1)
11. 3. 1992
Vítkovická jiskra: „Nejen po stopách Komenského“

2)
Duben 1992
Expoforum 4/92: „Comenius“

3)
1. 4. 1992
Lidová demokracie: „Švédská spojka v Praze“

4)
17. 5. 1992
Svenska Dagbladet: „Betydande pedagog“ /Významný pedagog/

5)
1. 9.  1992
Predškolská výchova: „Zasedání II. sněmu Mor. svazu předškolní výchovy“

* Tisková konference dne 12. 8. v Městské knihovně v Norrköpingu, která vedla k následujícím třem článkům

6)
13. 8. 1992
Norrköpings tidningar: „Medalj till Norrköping för studier om 1600-tals tjeck“  /Medajle do Norrköpingu za bádání o Čechovi ze 17. století/

7)
13. 8. 1992
Folkbladet: „ Medalj för Comenius alla böcker“ /Medaile za všechny knihy Komenského/

8)
18. 8. 1992
Svenska Dagbladet: „Tjeckisk medalj till Norrköping“ /Česká medaile do Norrköpingu./

9)
11. 11. 1992
Vysočina: „Doubravnický kostel, svědek pěti století“

Rok 1993

* Tisková konference dne 26. 3. 1993 v Městské knihovně v Norrköpingu, která vedla ke dvěma níže uvedeným článkum:

 10)
29. 3. 1993
Norrköpings tidningar: „Finspongssamlingen unik guldgruva“ /Fingspongské sbírky-unikátní zlatý důl/

11)
30. 3.  1993
Folkbladet: „1600-talsfilosofen Comenius mitt i Norrköpings historia /Comenius, filosof 17.století uprostřed Norrköpingských dějin/

12)
1-2 Predškolská výchova: „Ze zasedání III. sněmu Moravského svazu předškolní výchovy v Olomouci“

13)
5-6 Predškolská výchova: „Jak nám zpívali“

14)
29. 12. 1993
Svoboda: „Škola trochu jinak“

Rok 1994

15)
18. 2. 1994
Radio Kobra Classic FM 98.7: Esej o dvojjazyčnosti

16)
8. 6. 1994
Västerviks tidningen: „National dag i Loftahammar“ / Národní den v Loftahammar/

17)
Březen 1994
Duha, Brno: recenze knihy ”Komenský ve Švédsku”

18)
4. 6. 1994
Puls: „Výměnné koncerty“

19)
Duben 1994
Postilion  4: „Po stopách Komenského ve Švédsku“

20)
8. 6. 1994
Norrköpings tidningar: „Körsång över gränserna“ /sborový zpěv přes hranice/

21)
23. 8. 1994
Norrköpings tidningar: „Norrköpings forskare överraskar“ /norrköpingská badatelka překvapuje/

22)
Září 1994
Zprávy České hud. Společnosti: „….od našich členů v zahraničí“

Rok 1995     

23)
Únor 1995
Koktejl: „Expedice Po stopách Komenského“

24)
25. 3. 1995
Norrköpings tidningar: „Askungen berättar om Prag“ /Popelka vypráví o Praze/

25)
Září 1995
Zprávy České hud. Společnosti:   o přednášce BK o Smetanovi

Rok 1996

26)
Únor 1996
Zprávy České hud. Společnosti: poděkování za bádání o Smetanovi a Komenském ve Švédsku

27)
2. 5. 1996
Folkbladet: „Guldkorn finns i svår utställning om Kafka“ /o Kafkově výstavě/

28)
2. 5. 1996
švédský rozhlas v Norrköpingu vysílal interview s BK o Kafkovi – natočeno jako přímý přenos na výše uvedené výstavě.

29)
Srpen 1996
Bulletin från svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen /švédsko-česko-slovenské společnosti/:   „Tjeckiska dagar på Skansen“ /České dny ve Skansenu/

30)
Říjen  1996
Zprávy České hud. Společnosti: poděkování za výstavu ve Skansenu

31)
Listopad 1996
Bulletin från svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen: „Från Hembygdsdräktens dag och Blanka Karlssons folkdräktutställning“ /Ze Dne lidových krojů a výstavy krojů BK/

Rok 1997

32)
15. 3. 1997
Norrköpings tidningar: reportáž o dvojjazyčnosti

33)
10. 5. 1997
Norrköpings tidningar: reportáž o Norrköpingu

34)
16. 6. 1997
Norrköpings tidningar: „Vi längtar efter en tid med enklare svar“ /toužíme po době s jednoduchou odpovědí – poprvé v tisku o historickém šermu Blanky a Richarda Karlsson ve Vadsteně.

35)
23. 8. 1997
Norrköpings tidningar: „Se upp Zorro, nu kommer Richard“ /Pozor, Zorro, přichází Richard./

36)
Podzim 1997
kniha Vlasty Urbánkové ”Jak srdce zvonu”: n a str.62.-64. kapitola o setkání BK s hlavní postavou knihy

37)
6/1997
STARTO, mezinár. esperant. časopis vyd. v Praze: str.11-12. ”Du komeniologoj”: esperant.překlad výše uvedených stran z knihy – viz č. 36)

 Rok 1998

 

38)
28. 3. 1998
Norrköpings tidningar: „Bjuder till medeltidsdag“ /Pozvání na středověký den/

39)
28. 3. 1998
Folkbladet: „Riddare på stadsmuséet“ /Rytíři v městském muzeu/

40)
30. 3. 1998
Norrköpings tidningar: „Medeltidshistoria fascinerar“ /Středověké dějiny fascinují/

41)
1998:5
KELKLINIE PRI.. esperant.čas., vyd. v Norrköpingu:  str.4-5 článek ze STARTO: -Du komeniologoj-

42)
28.6. – 4. 7. 1998
Český rozhlas Praha – tři interview s BK z rokování Týdne zahraničních Čechů-650let Univerzity Karlovy – přímé přenosy rozhovorů na téma pěti příspěvků BK: dvojjazyčnost, Komenský, Smetana, bohemika, válečná kořist ve Švédsku

Rok 1999

43)
31. 1. 1999
Český rozhlas – pořad Regina  č.3. České hudební společnosti – viz č. 44)

44)
2/1999
Hudební nástroje: rubrika Češi v zahraničí, článek „Proč si jich tolik vážíme“: text jako v rozhl. pořadu 31. 1. 1999 – vyšlo i v esperantu – viz níže  – text mezi mezi 54) a 55)

45)
28. 5. 1999
Norrköpings tidningar: „Hon fäktas med orden….“ /Ona šermuje se slovy…/

46)
internet – fakta o BK – např. Libris – knihovny ve Švédsku – tituly některých děl
BK – v této době, ale i později.

47)
26. 8. 1999
Västerviks-tidningen – zvláštní příloha: ”Riddare ger upp med svärd” /Rytíři to řeší šermem/

48)
28 aug 1999
Norrköpings tidningar: ”Rickard är en tapper riddare” /Richard je odvážný rytíř/

49)
30. 8. 1999
Västerviks tidningar: „Publikrekord i Loftahammar” /rekord publika v Loftahammar/


Rok
2000

* Tisková konference 17.5. 2000 v městské knihovně – stadsbiblioteket i Norrköping – o právě vyšlé knize Finspongský rukopis Jana Amose Komenského a o historickém šermu.

50)
18. 5. 2000
Sveriges radio P 4 – Švédský rozhlas: interview s BK o knize a o J.A.Komenském

51)
22. 5. 2000
Folkbladet: ”Då blev Blanka häpen. Jag tappade nästan andan” /To byla Blanka ohromená. Téměř jsem ztratila dech/ – reportáž o nálezu anonymního rukopisu a o vydání knihy Finspongský rukopis Jana Amose Komenského

52)
25. 5. 2000
Norrköpings tidningar – str. 26 Kultur: zpráva o vystoupení BK v hist. šermu na letní scéně města

53)
25. 5. 2000
Folkbladet: ”Blankas blanka vapen” /Blančiny lesklé zbraně/ – z vystoupení historického šermu v Mramorovém sále městské knihovny

* Dne 23. 5. – návštěva novinářů doma u BK, jejímž výsledkem byla následující reportáž:

 54)
27. 5. 2000
Norrköpings tidningar: ”Blankas möte med sin landsman” /Blančino setkání s krajanem/

Bez čísla – je to překlad č. 44)
2eme trimestre 2000  La INFORMILO – esperantský překlad článku  viz č. 44.  Proč si jich tolik vážíme, který vyšel česky v  časopise Hudební nástroje 2/1999

55)
31. 8. 2000
Västerviks tidningen: ”Det kommer att fäktas vilt” /Bude se divoce šermovat/

56)
16. 9. 2000
Český rozhlas Hradec Králové – čtvrthodinové interview před šermířským vystoupením na zámku v Jičíně v rámci pohádkového festivalu Jičín – město pohádky pořádaném pod patronací UNESCA.

57)
říjen/listopad 2000
VĚSTNIK – Čs. lidového sdružení a čs. katolických spolků v Rakousku, ě. 10/11: ”Praha-stroj času” – článek o kongresu zahraničních Čechů v Praze 1. – 5. 10. 2000

Rok 2001

58)
6. 2. 2001
Svenska Dagbladet – Kultur: „Folkskolans bibel i ny upplaga“ článek není přímo o BK, ale je tam jmenovaná jakožto přední představitelka komeniologického bádání ve Švédsku

59)
19. 9. 2001
zámek Jindřichův Hradec – český rozhlas – interview s BK na celostátním kongrese Archiváři XX. století

60)
29. 12. 2001
Norrköpings tidningar: reportáž na stránce ”Stolta Stad” – rubrika Hrdé město: o ukončené doktorské práci  ”Finspongsssamlingen – en skattkista i Blanka Karlssons jakt på Comenius” /Finspongské sbírky – pokladnice v honbě Blanky Karlsson za Komenským/

Rok 2002

61)
Srpen 2002
Brožura programu kursů večerní školy vzdělávání dospělých Medborgarskolan za šk. r. 2002-2003 – reportáž o BK a její výuce cizích jazyků.

62)
2 září 2002
Västerviks Tidningen: „Fäktning som konst“ /Šerm jako umění/

Rok 2003

 63)
25. 8.  2003
Norrköpings tidningar: ”Färgsprakande mantlar. En hård strid på liv och död” /Barvité pláště. Tvrdý boj na život a na smrt./

Bez čísla)

rozhlasový pořad švédské stanice týden před 25.8. – interview s pořadateli o Středověkých dnech, kde se hovoří o historickém šermu BK a Richarda.

64)
2001, 4. XXI – chorvatský krajanský časopis Přehled kulturních, literárních a školních otázek str. 73 – článek Marie Sohrové o vydání sborníku Konference zahraničních Čechů, kde je komentář a citát z příspěvku  BK o dvojjazyčnosti /Vyšlo již v roce 2001, ale BK se o tom dozvěděla až v r. 2003, proto je článek zařazen až zde pod č. 64/

 65)
Český rozhlas Radio Praha pravidelně informoval o průběhu Kongresu Týden zahraničních Čechů ve dnech 28. 9. – 4. 10. 2003 v Praze. Mezi zprávami bylo sdělení o BK, ”které se podařilo v  jedné švédské knihovni objevit rukopis díla Jana Amose Komenského, který tam byl po více než tři sta let uložen jako anonymní autor. Dr. Karlssonová tento rukopis po šestileté badatelské práci, na kterou dostala finanční příspěvek od švédského krále, vydala tiskem” – na internetu ve zprávách Radia Praha dne 3. 10. 2003. Později přišla na internet celá reportáž, která se nachází v písemné i zvukové podobě na webových stránkách Radia Praha – viz č. 69).

Rok 2004

66)
20. 4. 2004
Folkbladet: ”Prisade av Gamla Norrköping” – o udělení stipendia na vydání švédského a německého překladu české disertace.

67)
22. 4. 2004
Norrköpings Tidningar: ”En kvintet utmärkta kvinnor” /Kvintet vynikajících žen/

68)
21. 7. 2004
Radio Uppland: interview na scéně před šermířským vystoupením první den týdenních rytířských turnajů na zámku Skokloster, v rozhlase tentýž den v 16.00 hod.

 Rok 2005

69)
internet – Radio Praha – interview s BK, které se natáčelo na kongrese Týden zahraničních Čechů 2003 www.radio.cz/clanek  Vypsáno z internetu v lednu 2006 ”Česká historička objevila ve Švédsku rukopis díla Jana Amose Komenského”, 26. 11. 2005, autorka Milena Štráfeldová

70)
kongres ve Finsku na internetu, fotografie BK, jak předává svou monografii. Viz Bibliografie č. 45

71)
kongres v Praze na internetu www.ucl.cas.cz/kongres – předávání     knihy knihovně AV ČR

Rok 2006

72)
14. 1. 2006
Norrköpings Tidningar: reportáž o vydání tří knih – diss – česky, švédsky, německy

73)
Únor
Bulletinen 2/2006: „Om J. A. Komenský“ článek o knize  BK Komenský a jeho dílo ve Švédsku 1630-2000, Norrköping 2005

74)
13. 9. 2006
Norrköpings Tidningar: „Comenius är pappan till ålderstrappan“ /Komenský je otec schodiště lidského věku/

75)
2. 11.  2006
Radio Östergötland: BK osobně v rozhlasovém studiu krajského rozhlasu v hodinovém pořadu Birro – debatní pořad o jazyce a dvojjazyčnosti.

76)
Prosinec 2006
Hospodář, vydává J. Vaculík: článek vydaný v Americe v Texasu, převzatý do krajanského tisku z internetových stránek www.fencingperformance.com – text plus obr.: název článku „Dva historičtí šermíři“

Rok 2007

77)
Únor 2007
Bulletin  svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen Nr. 1, Stockholm: „Blanka Karlssons föreläsning om Jan Amos Komenský“ – článek o přednášce BK v Českém centru o Komenském.

78)
29. června 2007
Princip, týdeník v Děčíně: „Vzácná a milá návštěva Děčína“ – o přednáškách s besedami pro žáky a učitele základních škol v Děčíně a Benešově nad Ploučnicí dne 21. června 2007

Rok 2008

79)
Januari 2008
KELKLINIKE PRI… esperantský časopis v Norrköpingu: „Världen är en bra liten“ /Svět je malý/

80)
Únor 2008
Hospodář, USA, Texas: „Exil sám o sobě“, článek pokračuje v dalších číslech v březnu, dubnu…

Rok 2009

 81)
Norrköpings tidningar 28/5 2009
Med en aldrig sinande energi (S nikdy nevysychající energií – reportáž k Blančiným  šedesátinám)

Ohlasy na film České kořeny ve Švédsku – č. 82a) – 82 ch)

Viz též www.ceskekoreny.cz 

82 a)
Naše Slovácko 22. září 2009 – na str. 5. článek Karla Prchala Cestovatel natáčel krajany ve Švédsku. Snímek Tomáše s Veronikou a Blankou v šermířském kostýmu a s Blančinými ručně malovanými štíty – Český lev a město Praha

82 b)
Slovácko v úterý, 22. září 2009 – na str. 9. článek Zdeňka Šmýda (bez snímku) „Kubák točil film o krajanech“.

82 c)
Hodonínský deník v úterý, 3. listopadu 2009 – článek Zdeňka Šmýda „Švédka sbírá slovácké kroje“ – snímek Blanky v nivnickém kroji na první straně listu a také u článku na str.10. Pozn.: napsala jsem jim, že článek je výborný, ale já nejsem Švédka, nýbrž zahraniční Češka ve Švédsku.

82 d)
www.ct24.cz/kultura/81675-vepro-knedlo-zelo-vykorenenych-cechu – autor: Jana Benediktová – 2 strany na internetu článku „Vepřo knedlo zelo vykořeněných Čechů“.

 82 e)
Kyjovské noviny 10/2009 – str. 7 – článek Martiny Fialkové „České kořeny ve Švédsku“, snímek Blanky Pragensis v šermířské akci.

Rok 2010

82 f)
Naše Slovácko 23. února 2010 – Článek  od (em) „Dokument České kořeny aneb z Kyjova do Švédska sklidil v Praze obrovský úspěch“. K článku 2 snímky, nahoře tým-Martina, Tomáš, Veronika s Mílou Druneckou, dole tým-Tomáš, Veronika s Blankou Pragensis v šermířském kroji.

 82 g)
Český dialog 3-4/2010 – str. 42.-43. – článek Martiny Fialkové „České kořeny ve Švédsku. Ohlasy na filmovou premiéru“, dva snímky Blanka v kroji a celý tým s folklorními panenkami, Blanka v šermířském s Tomášem a Veronikou, kteří drží Blančiny malované štíty-Praha a Český lev

82 h)
reportáž z premiéry v Kyjovské televizi www.televize.jdp.cz/kyjov –  vysílání 3. března, reportáž začíná asi v 5.43. minutě

82 ch)
Kyjovské noviny 2. dubna 2010 – str. 12 – článek –vh- „České kořeny míří do Kyjova“, snímek Blanky v kroji s panenkou v kroji – oba nivnické.

Pokračování dalších nových Ohlasů od č. 83)

83)
Český dialog 5-6/2010 – článek Martiny Fialkové „Blanka Karlsson o svém češství“, str. 13-14., 3 snímky – Článek je (bez snímků) na webbových stránkách časopisu www.cesky-dialog.net

84)
Naše rodina č. 39/2010 – článek Martiny Fialkové „Česká rytířka ve Švédském království“, str. 3 – úvod a snímek Blanky v kroji, strana 4-6, 5 snímků. Článek též na internetu www.nase-rodina.cz – celkem 7 stran

Komentář: V textu je jedna faktická chyba, ale za to autorka nemůže, ani já. Šéfredaktor ji totiž vyzval – na poslední chvíli – aby napsala pod jeden snímek můj stručný životopis. Ona již nestihla poslat mi tento odstavec ke korektuře. Je tam chybně uvedeno, že kniha Finspongský rukopis Jana Amose Komenského je moje disertace, vydaná česky, švédsky, německy. Já ale v hovoru uvádím pravý titul disertace. Nevadí to tak příliš, nebotˇ Naše rodina není nějaký odborný časopis, kam by musel člověk psát errata.

 85)
Interview s redaktorkou Radia Praha Barbory Kmentové, které vyšlo jako její článek „Dvojjazyčnost dala mým dětem sílu, říká česká historička Blanka Karlsson“ na webbových stránkáchwww.krajane.net , též www.krajane.radio.cz .

86)
Interview v rumunském rozhlase v českém vysílání pro zahraniční Čechy v Rumunsku – s redaktorkou Vlastou Lazu, která přijela k nám dne 8. 6. 2010 a natočila zvukové interview u nás, ale také ve Stockholmu, kam jsme spolu jely tentýž den a já jí tam – v parku před Stockholmským zámkem –  namluvila do magnetofonu dlouhé povídání o švédské historii. Tu nahrávku nemám a interview jsem bohužel neslyšela.

V Národním archivu jsou – 4 barevnéfotografie z natáčení

87)
Internetová televize www.cestyksobe.cz – 35 minut filmového interview – je možné vidět na webbových stránkách – NOVINKY – Blanka Karlsson. Žena mnoha tváří. Blanka Karlsson, česká historička… Nahráno ve studiu v září 2010

Rok 2011

 88)
Film „České kořeny ve Švédsku“ v České televizi na programu ČT2 dne 20. 9. 2011 v 15.50 hodin a repríza dne 22. 9. 2011 v 11.30 hodin. Potom až dosud na internetovém vysílání www.ceskatelevize.cz

89)
Ohlasy přednáškové návštěvy na Moravě – Střílky, Zlín – článek Mgr. Ludmily Ludvové, ředitelky ZŠ Střílky do místního zpravodaje „Beseda s PhDr. Blankou Karlsson“ , zpráva o přednášce pro svaz učitelů ve Zlíně a medailonek BK na internetových stránkách svazu

www.ucitelezlin.estrankycz , www.pisanka.estranky.zlinwww.seniorklubzlin.estranky.cz

Rok 2012

90)
Český kalendář 2012, Historie, příroda, recepty, písničky, křížovky, zajímavosti, vyd. Mezinárodní český klub v Praze  – str. 41 medailonek Blanky Karlsson pod názvem Blanka Karlsson má krásné životní poslání

Dodatky bez čísla z let 1992, 2001, 2010, 2012

  • Hanácké noviny, 16. 6. 1992 – „Jde o děti“ – seminář učitelek mateřských škol v Olomouci, kde je zmínka, že BK tam přednášela o školství ve Švédsku
  • Svenska dagbladet6. 2. 2001 – „Folkskolans „bibel“ i ny upplaga“ (bible obecné školy v novém vydání) – o novém vydání Orbisu s moderním švédským překladem, kde je psáno, že „vedoucí komenioložka ve Švédsku je fil. mag., Blanka Karlsson, doktorand na Uppsalské univerzitě“
  • Skolvärlden 1/2001 – ”318 år gammal lärobok i nytryck” (318 let stará učebnice v novém vydání) – BK da její dílo v literatuře pod čarou
  • Hospodář, leden 2010 – na str. 13 – Srdečný vánoční pozdrava 2 fotografie – posílala jsem e-mailem šéfredaktorovi Janovi Vaculíkovi a on to vydal.
  • Pozvánka na promítání Českých kořenů ve Švédsku v Českém centru, Stockholm – nahoře snímky O. Štorch, J. Šonský a B. Karlsson
  • Sokol Sydney Věstník Australia listopad, prosinec 2010 – str. 12. – 15. – „Mezinárodní konference zahraničních Čechů v Praze“, článek od S. Menšíka, poslaný e-mailem dne 7. 12. 2010 s tím, že článek byl též odvysílán v radiu Czech & Friends v Perthu v západní Austrálii – BK na jednom snímku
  • Český dialog 9-10/2010 – „Projekt České kořeny pokračuje – novinky“- článek mj. o promítnutí filmu v Kodani na velvyslanectví ČR – na snímku BK aj.
  • „Jak žijí Češi ve světě“ – propagační tiskovina 3 x – dvojlist A4 – o filmu České kořeny – rozdáváno na konferenci zahraničních Čechů v roce 2012
  • PF 2013 filmu České kořeny – posíláno elektronicky – Nahoře uprostřed snímek Blanky, Stellana a tvůrců filmu doma u Toma Kubáka s číší sektu v ruce
  • Více ohlasů o filmu České kořeny je na internetu i na webových stránkách www.ceskekoreny.cz

91)
článek Rosetty Bengtsson „Konferens för utlandstjecker i Prag“, str. 4 in Bulletin Information från Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen, nr 3/november 2012, BK s manželem a jinými na dvou snímcích

Rok 2013

 92)
Radio Praha interview live na webových stránkách Radia Praha dne 29. ledna 2013 – článek pod titulem „Čeští krajané na Slovensku volili většinou Karla Schwarzenberga“ – red. M. Štráfeldová zatelefonovala 4 zahraničním Čechům na Slovensko, do Německa, do Švýcarska a mně do Švédska v radiu se tedy vysílala naše odpovědˇ na otázku, jak hodnotíme volbu prezidenta. Já jsem v interview jako poslední. Též in www.krajane.net Blanka Karlsson: Volila bych….

Rok 2014

93)
„Blanka bjuder gärna på en god historia“, Norrköpings tidningar 27 maj 2014

94)
Glada Ankan nummer 98  1. 12. 2014 (internetový časopis GA 98 Gottfrieda Grunewalda):  Blanka Karlsson om sitt liv som slavist, 5 stran, 6 obr.

95)
Norrköpings Tidningar 20. 12. 2014: Fäktkonsten befriad ur magasinet. Též in: nt.se, kde jsou i další snímky, pořízené reportérem, protože v novinách nemohly vyjít všechny.

Rok 2015

96)
Folkbladet, 10. 1. 2015: Historikern brinner för fäktkonsten. Též in: folkbladet.se , kde jsou i další snímky, pořízené reportérem, protože v novinách nemohly vyjít všechny.

97)
Lidové noviny, 16. 5. 2015: Jak si zvyká emigrant na nové doma: Článek Judity Matyášové. Snímek skoro na polovinu strany a text: „Česká rytířka. Blanka Karlsson (uprostřed) žije ve švédském Norrköpingu. Má ráda historický šerm, stylizuje se do postavy české rytířky. Na snímku s autory dokumentu o krajanech.“

98)
Norrköpings Tidningar, 7 juli 2015: Enastående handskrifter: autor Ola Gustafsson píše  mj. …“bokstavligen enastående är den handskrift som norrköpingsforskaren Blanka Karlsson lyckades belägga vara författad av Comenius, den moderna pedgogikens fader…..” [….Doslova a do písmene jedinečný je ten rukopis, který norrköpingská badatelka Blanka Karlsson dokázala jako napsaný Komenským, otcem moderní pedagogiky….”  ]

99)
Recenze knihy „Historický šerm jako umění a věda“ autorky Blanky Karlsson

Tiskem str. 350.-353. in: Paginae historiae, sborník Národního archivu 23/2, Praha 201. Autoři recenze: PhDr. Jiří Křesťan, CSc, vedoucí VI. oddělení Národního archivu Praha, Mgr Jan Kahuda, PH. D.,  vedoucí  II. oddělení Národního archivu Praha

100)
Recenze knihy na webu Českého dialogu – stejný text jako předešlý, ale se snímkem: Blanka Karlsson a její kniha historický šerm jako umění a věda http://www.cesky-dialog.net/clanek/7093-blanka-karlsson

 

Rok 2016

101)
webové stránky Českých kořenů www.ceskekoreny.cz:  články Ing. Martiny Fialkové: Co dělají osobnosti Českých kořenů dnes.

102)
webové stránky Českých kořenů www.ceskekoreny.cz: články Ing. Martiny Fialkové:

Malé zprávy ze Švédska a z Kyjova

103)
21. 6. 2016 – Český dialog – www.cesky-dialog.net – Psaní od Blanky Karlsson

104)
20. 7. 2016 – Český dialog – www.cesky-dialog.net – Neuvěřitelná Blanka Karlsson

105)
5. 10. 2016 – Český dialog – www.cesky-dialog.net – Ohlas na konferenci zahraničních Čechů paní Blanky Karlsson

Rok 2018

106)
9. 11. – Folkbladet – „Skriften från Finspång (spis z Finspångu)“, reportáž šéfredaktora Widara Anderssona

107
28. 11. 2018 – Norrköpings Tidningar – Blančino dílo o ”jejím” Komenském, reportáž šéfredaktora Matse Willnera

108)
4. 12. Švédský internetový tisk Kultursidan.nu – ”Norrköpingští spisovatelé do TellUs. Spisovatelé budoucnosti jsou odhaleni” – reportáž od Anny-Charlotte Sandelin

Rok 2019

109)
9. 2019 Norrköpings Tidningar – Kultur: ”Forskare i Norrköping medverkar i tjeckisk film B2. Blanka går i Comenius fotspår på vita duken.” (Badatelka v Norrköpingu účinkuje v českém filmu. Blanka jde ve stopách Komenského na filmovém plátně.) Autor článku šéfred. Mats Willner.

 

”J. A. Komenský – Život a dílo”: Natáčení filmu v Praze – 10. 6. 2019 a ve dnech 5.- 6.9 2019 v  Norrköpingu, Örebro, Stockholmu

Rok 2020

110)
Norrköpingské noviny – 26. 9. 2020 – Norrköpings Tidningar – reportáž šéfredaktora Matse Willnera z natáčení rozhlasového interview ve čtvrtek 24. 9. v Norrköpingu, ale se stanicí v Praze – Radio Praha přes švédský rozhlas.

111)
Folkbladet29. 9. 2020 reportáž šéfredaktora Widara Anderssona z natáčení interview ve čtvrtek 24. 9. v Norrköpingu, ale se stanicí v Praze – Radio Praha přes švédský rozhlas.

Ad 110) a 111)

”Finspongský rukopis” – rozhlasový pořad (50 min) na stanici Vltava Českého rozhlasu dne 14. 11. 2020 v 8.50 hodin

Rok 2021

112)
Vysílání filmu v české televizi:  ČT2 30. 3. 2021 kl. 21.00 – J. A. Komenský – Život a dílo” (52 min)