Arkiv

National Archives i Prag (motsvarande Riksarkivet i Sverige), Tjeckien – www.nacr.cz  har i juni 2000 grundat Blanka Karlssons arkiv under nr 1371, där man arkiverar källmaterial ur Blanka Karlssons liv och verk enligt följande: arkivalier ur livets gång (alla diplom, universitets studium, autobiografi, dagböcker, mm), brevväxling (korrespondens med den svenske kungen och tjeckiske presidenten, forskarkorrespondens, mm), vetenskaplig verksamhet som föreläsningar, uppsatser, manuskript, tryckta verk, böcker, översättningar, källmaterial till forskning (t. ex. Comenius brev, Smetana brev  mm. – kopior från svenska arkiv), firma-arkiv Blanka Pragensis Förlag, fäkt-arkiv om egen grupp i historisk fäktning, folklore-arkiv, Norrköpings gosskör-arkiv angående allmän kulturell eller pedagogisk verksamhet, fotodokumentation, video, arkivalier om familjen, massmedia om hela verksamheten, dvs. alla tidningar eller urklipp från 8 februari 1992. Arkivalierna är i följande språk: svenska, engelska, tyska, tjeckiska, latin, esperanto.
Nationella arkivarvet  – det är en ny terminologi som säger att hela riksarkivet som en helhet är ett arv till/av nation, dvs även alla personarkiv (dvs även Blankas arkiv) är en del av nationella arvet.
Stadsarkivet i Norrköping www.norrkoping.se har 2007 grundat Blanka Karlssons Personarkiv motsvarande det ovannämnda arkivet.

Arkivstorlek enligt följande:
Prag: „Karlsson Blanka, PhDr., Ph. D.“ Arkivnr. 1371: hyllmeter 16,94 bm
Norrköping: „Blanka Karlssons Personarkiv“: Arkivnr. 6708: hyllmeter 2,10 bm

 Arkiv i Prag växer…

Här visas foto ur några arkivbesök både i Prag och Norrköping. Foto Stellan Karlsson

Besök på Nationalarkivet i Prag 7. 10. 2022

Foto Stellan & Blanka Karlsson