Archiv

Národní archiv v Praze – www.nacr.czzaložil v červnu 2000 archiv Blanky Karlsson pod číslem 1371, kde jsou ukládány prameny ze života a díla BK: životopisný materiál jako diplomy, záznamy z vysokoškolských přednášek, autobiografie, deníky, korespondence (se švédským králem a českým presidentem, badatelská korespondence, aj.), vědecká činnost jako přednášky, publikace, rukopisy, překlady, primární prameny k bádání (např. Komenského a Smetanovy dopisy aj. kopie ze švédských archivů), firemní archiv Vydavatelství Blanka Pragensis, šermířský archiv vlastní skupiny historického šermu, folklorní archiv, archiv Norrköpingského chlapeckého pěveckého sboru, tj veřejná kulturní a pedagogická činnost, fotodokumentace, video, archiválie, týkající se rodinných příslušníků, ohlasy díla v tisku, rozhlase, televizi a na internetu. Archiválie jsou v těchto jazycích: čeština, švédština, angličtina, němčina, latina a esperanto.
Národní archivní dědictví – to je nová zákonem schválená terminologie, která označuje obsah Národního archivu jako celku – národní archivní dědictví – to jest, osobní fondy/soubory, tedy i fond/soubor Blanky Karlsson jsou součástí národního archivního dědictví.
Městský archiv v Norrköpingu – www.norrkoping.sezaložil v roce 2007 osobní archiv „Blanka Karlssons Personarkiv“, obdobný jako archiv v Praze.
Rozměry obou archivů:
Praha: archivní soubor Národního archivního dědictví: „Karlsson Blanka, PhDr., Ph. D.“ č. 1371“:  metráž 16,94 bm
Norrköping: „Blanka Karlssons Personarkiv, arkivnr. 6708“:  metráž 2,10 bm,
Archiv v Praze roste…

Zde fotografie z některých návštěv v archivu v Praze a v Norrköpingu. Foto Stellan Karlsson

Návštěva Národního archivu v Praze 7. 10. 2022

Foto Stellan & Blanka Karlsson