Poděkování!

Moje poděkování patří rodině, která má své místo na těchto stránkách, neboť veškerá moje činnost badatelská i kulturní je postavena na harmonickém základě láskyplné rodiny existující od svatby dne 30. 5. 1975 a dále se rozvětvující do rodiny syna Roberta s našimi vnoučaty.
Moje rodina se podílela na veřejné kulturní činnosti.
Pokračování zde pod fotografií…

tack
(Foto Laila Skovmand) : Rodina na koncertě v Dánsku v Sönderborgu v říjnu 2004. Zleva doprava: Robert ve fraku (hraje na violu symfonickém orchestru Södra Jyllands symfoniorkester), Blanka, Stellan, mladší syn Richard.

 

Celá moje rodina byla od ranného dětství našich synů zapojena do veřejné kulturní činnosti. Archivní seznamy ukazují následující akce:

 Folklorní činnost: v letech 1990-2002 celkem 21 folklorních akcí – aktivní účast celé rodiny ve vlastních českých krojích a s vlastními folklorními výstavami na švédských folklorních festivalech, zejména ve stockholmském Skansenu, kde rodina representovala Českou republiku. Viz foto zde níže.
Historický šerm: – v letech 1996 – 2004 celkem 20 vystoupení: dramatizace historického šermu – veřejné vystoupení s vlastní skupinou Historického šermu Blanky Pragensis a rytíře Richarda z Norrköpingu (matka a syn) – viz www.fencingperformance.com
Hudba: Hudební solové koncertování synů po celé dětství od jejich 8 let, kdy my rodiče jsme fungovali jako manažéři. Též aktivní činnost v Norrköpingském chlapeckém pěveckém sboru, kde jsme my rodiče – já a Stellan – zorganizovali výměnné zájezdy s Uničovským chlapeckým pěveckým sborem. Oba synové dosáhli ve své statistice z dětství a mládí více než 100 sóĺových koncertů.


Sázení lesů ve Švédsku: 6.467 sazenic na ploše 4,5 hektarů lesní půdy (od čtvrtka, 25. 5. 2006 do úterý, 30. 5. 2006 – práce celé rodiny na švédském venkově v kraji manželových pra/rodičů).

Kromě toho se moje rodina podílela i na přednáškové a kongresové činnosti, kdy mi např. syn Richard propůjčil mužný hlas a četl pro mé posluchače dopis Komenského anebo když starší Robert vyzdvihnul mladšího Richarda do mikrofonu na mezinárodní komeniologické konferenci, aby před stovkami posluchačů promluvili česky jako živé důkazy teorie o dvojjazyčnosti – viz Kongresy.

Dnes již jsou synové dospělí a pokračují svou aktivitu jakožto hudebníci a hudební skladatelé ve svých vlastních životech – viz Links – kde je možné vidět jejich koncerty na internetu.

Následuje 9 folklorních  fotografií z výše jmenovaných folklorních akcí. Foto z archivu: