Kontakt

PhDr. Blanka Karlsson, Ph. D.
blankapragensis@gmail.com

Babordsvägen 6
603 75 Norrköping

Švédsko, Sweden

Telefon:
+ 46 (0) 11 31 71 38
+ 46 (0) 76 127 55 76

Celý obsah tĕchto stránek
 je uložen v České republice a ve Švédsku

v těchto archivech:

v Národním archivu v Praze-Chodovci in: Archivní soubor ”Karlsson Blanka, PhDr., Ph.D. č. 1371” v odd. 6 Národního archivního dědictví

v městském archivu v Norrköpingu (Norrköpings stadsarkiv) in: ”Blanka Karlssons Personarkiv 6708”